اخبار وب دا
18

برنامه ابتکاری "مدیریت فرآیندهای سازمانی" در دانشگاه طراحی و مستقر شد

برنامه ابتکاری "مدیریت فرآیندهای سازمانی" در دانشگاه طراحی و مستقر شد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: برنامه ابتکاری "مدیریت فرآیندهای سازمانی" در دانشگاه طراحی و مستقر شد.

 

به گزارش خبرنگار وب دا، دکتر جمیل صادقی فر در این رابطه اظهار داشت: معاونت های  فرهنگی دانشجویی و آموزشی دانشگاه در ابتکاری هوشمندانه نسبت به طراحی و استقرار این رویکرد  اقدام نمودند که در راستای پاسخگو تر نمودن معاونتهای فرهنگی دانشجویی و آموزشی نسبت به گیرندگان خدمات ( دانشجویان، اساتید و کارکنان)می باشد.

 

وی ادامه داد: مزیت اساسی استقرار این رویکرد شفافیت بیشتر ارتباطات درون سازمانی در دانشگاه و بهبود کارایی و اثربخشی سازمان می باشد و این امکان را فراهم می شود که دانشگاه به صورت هوشمند و منطقی فرآیندها را پایش و کنترل کند.

 

 وی اضافه کرد: بطور معمول هر سازمانی در بدو تاسیس، ساختار سازمانی مشخصی را برای بیان ارتباطات عمودی و شرح وظایفی را برای تمامی واحدها ، کارکنان و مدیران تعریف می نماید. این دو سند معمولا بصورت مکتوب در دسترس تمامی اعضاء سازمان قرار دارد تا برمبنای آن تلاش های خود را تنظیم نموده و وظایفشان را به انجام برسانند. اما عاملی که باعث اثر بخشی و کارآیی در سازمان ها می شود فراتر از صرف دو سند است.

 

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در ادامه این بحث گفت: ارتباطات سازمانی افقی، که محل اصلی اختلاف نظرها و تعارض های سازمانی به شمار می رود ، متاسفانه مخفی بوده و در هیچ سندی از مستندات  سازمانی تعیین و شفاف نمی گردد. مزیت اصلی در مفهوم " مدیریت فرآیند های سازمانی " وجود دارد، این است که با شناسایی فرآیند های اصلی، ارتباطات افقی موجود در سازمان را از حالت ناپیداخارج کرده ودر عرصه قرار می دهد و از این طریق شفافیت عملیاتی را هم از جنبه " اجرا " و هم از جنبه "هماهنگی" ایجاد نموده و اثر بخشی و کارآیی سازمان را بهبود می بخشد.

 

 دکتر جمیل صادقی فر به مراحل استقرار رویکرد مدیریت فرآیندهای سازمانی  اشاره و تصریح کرد: در قالب این رویکرد در ابتدا ماموریت اصلی هر یک از معاونتهای آموزشی و فرهنگی دانشجویی شناسایی شده و بر این اساس فرآیند های اصلی تعیین گردید و سپس با شناسایی فرآیندهای فرعی و برقراری ارتباط بین آنها، فلوچارت فرآیندهای  اصلی ترسیم شد.

 

وی ابراز امیدواری کرد با استقرار فرآیند مدیریت سازمانی در دانشگاه در ادامه شاهد پیاده سازی سایر رویکرد های نوین مدیریتی در دانشگاه باشیم.

روتیتر
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (132)
کد خبر: 12244
  • برنامه ابتکاری "مدیریت فرآیندهای سازمانی" در دانشگاه طراحی و مستقر شد
جستجو