X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 25 دی 1395
کمیته شهرستانی بهداشت کشاورزی در مرکز بهداشت شهرستان ایلام برگزار شد

  کمیته شهرستانی بهداشت کشاورزی در مرکز بهداشت شهرستان ایلام برگزار شد

امتیاز: Article Rating

کمیته شهرستانی بهداشت کشاورزی با حضور نمایندگان دستگاهها، ادارات و نهادهای سطح شهرستان در مرکز بهداشت شهرستان ایلام برگزار شد.

 

به گزارش خبرنگار وب دا، این کمیته با حضور نمایندگان اداره جهاد کشاورزی شهرستان در بخشهای مدیریت ترویج، حفظ نباتات، تولیدات دامی و با حضور رییس سازمان نظام دامپزشکی استان، امور عشایری شهرستان و منابع طبیعی شهرستان و کارشناسان واحدهای مبارزه با بیماریها، بهداشت حرفه ای، آموزش سلامت مرکز بهداشت و کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان، نشست شهرستانی کمیته بهداشت کشاورزی در محل سالن کنفرانس مرکز بهداشت شهرستان ایلام برگزار گردید .

 

در ابتدای جلسه مژگان بشیری معاون بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان ضمن خیرمقدم به حاضرین در نشست، در خصوص اهمیت سلامت و ایمنی کشاورزان و همچنین برنامه های طرح تحول سلامت مطالبی را بیان نمود.

 

در ادامه مهندس سرحدی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شهرستان در رابطه با برنامه بهداشت کشاورزی، اهداف، چالش ها و انتظارات برنامه و انجام فعالیتهای مورد نیاز برای دسترسی به اهداف برنامه نکاتی را بیان نمود.

 

مهندس رشیدی کارشناس بیماریهای واگیر مرکز بهداشت شهرستان ایلام نیز در ادامه این جلسه درخصوص بیماریهای مشترک انسان و دام با محوریت آنفلوانزای پرندگان و تب مالت و هاری و همچنین انتظارات از سایر ارگانها نکاتی را برای حاضران تشریج کرد.

 

این جلسه با صحبتهای دکتر امیدوار رییس سازمان نظام دامپزشکی استان درخصوص اهمیت نظارت بر دفن لاشه های تلف شده و همچنین انجام گشتها و بازرسی های مشترک جهت نظارت بیشتر و بهتر بر فعالیت دامداریهای صنعتی ادامه پیداکرد و بعد از آن نمایندگان اداره جهاد کشاورزی درخصوص آمادگی آن اداره درجهت انجام بازدیدهای مشترک و همچنین برگزاری کلاسهای آموزشی جهت گروههای هدف نکاتی را بیان نمودند و پس از آن مهندس حسنی کارشناس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی درخصوص پیگیری مصوبات نشست استانی تاکید داشته و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر سایر نمایندگان ادارات و حضار، تصمیماتی بعنوان محور فعالیتهای سازمانهای ذیربط مصوب گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کمیته شهرستانی بهداشت کشاورزی در مرکز بهداشت شهرستان ایلام برگزار شد
  • کمیته شهرستانی بهداشت کشاورزی در مرکز بهداشت شهرستان ایلام برگزار شد
  • کمیته شهرستانی بهداشت کشاورزی در مرکز بهداشت شهرستان ایلام برگزار شد
ثبت امتیاز
تیر 1399 (150)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)