X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 18 دی 1391
دکتر سوخته:برای اجرای طرح پزشک خانواده آماده ایم

  دکتر سوخته:برای اجرای طرح پزشک خانواده آماده ایم

امتیاز: Article Rating

دکتر جعفر سوخته در ادامه افزود: برای اجرای طرح پزشک خانواده در ایوان یا باید 7پزشک دیگر جذب کنیم یا باید شاخص جمعیتی تحت پوشش هر پزشک را افزایش دهیم.
وی خاطرنشان نمود: تمامی واجدین شرایط در طرح پزشک خانواده ثبت نام نموده اند که به علت کمبود پزشک فقط۶هزار نفر توانسته اند پزشک خود را انتخاب نمایند و مابقی فعلا بلاتکلیف می باشند چرا که با توجه به اینکه هر پزشک خانواده۲۵۰۰ نفر از شهروندان را تحت پوشش خود قرار می دهد، با تعداد پزشکان موجود، نمی توان این آمار را افزایش داد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان یادآور شد: اگر پزشکان مورد نیاز این طرح ملی که نمونه بارز تحقق عدالت در کشور است به تعداد مطلوب و مورد انتظار موجود باشد، ما آمادگی اجرای کامل طرح پزشک خانواده را خواهیم داشت و سعی خواهیم نمود که مشکلات جانبی را به صورت های مختلف و تعامل همکاران و پرسنل مرتفع سازیم.دکتر سوخته اظهار امیدواری کرد با سیاستهای جدید معاون بهداشتی مشکل مدیریت دوگانه در شبکه های بهداشت و درمان که هم اکنون با استقلال روسای بیمارستانها اتفاق افتاده ،هر چه زودتر حل شود.وی حل این مشکل را گامی دیگر در جهت اجرای خوب طرح پزشک خانواده در استان ایلام دانست
 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • دکتر سوخته:برای اجرای طرح پزشک خانواده آماده ایم
ثبت امتیاز
مرداد 1399 (170)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)