X

اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 17 اسفند 1391
نگاه راهبردی فرهنگی در دانشگاه تقویت گردد

  نگاه راهبردی فرهنگی در دانشگاه تقویت گردد

امتیاز: Article Rating

دکتر پرویزکریمی نیز با استقبال از گسترش برنامه های فرهنگی در دانشگاه و به خصوص در میان دانشجویان، بر چند محور مهم از جمله پی گیری آیین نامه حجاب و پوشش استادان ، دانشجویان و کارکنان، پی گیری تبلیغات نوشتاری و فرهنگی در دانشکده ها و درخواست حضور فعال تر در نماز جماعت تاکید کرد و بيان داشت: در بحث كارهاي فرهنگي در دانشگاه كار علمي و كارشناسي بايد انجام گيرد و كار فرهنگي نياز به تلاش مداوم و مستمر دارد
وی در ادامه افزود: برای آنکه جوامع به شکوفایی در تمامی ابعاد برسند باید شکوفایی در فرهنگ ایجاد شود وبستر های فرهنگی توسعه یابد و همه ما در مسائل فرهنگی نقش داریم و رفتارهای فرهنگی افراد برفضای فرهنگی جامعه تأثیر گذار است وباید فرهنگ وباورهای فرهنگی در جامعه نهادینه شود.
 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • نگاه راهبردی فرهنگی در دانشگاه تقویت گردد
ثبت امتیاز
تیر 1399 (171)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)