X

اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 17 اسفند 1391
جلسه بررسی مرگ کودکان 59-1 ماهه شهرستان آبدانان برگزار شد

  جلسه بررسی مرگ کودکان 59-1 ماهه شهرستان آبدانان برگزار شد

امتیاز: Article Rating

دکتر زاهدیان متخصص اطفال در این باره گفت: مرگ کودکان از مجموعه عوامل وابسته به هم تشکیل شده است که مداخله در هر مرحله می تواند از بروز مرگ های بعدی جلوگیری کند. امروز با پیشرفت چشمگیر بشریت و فتح قله های افتخار، هر روز شاهد اختراعات و ابداعات جدیدی هستیم که با شناخت این علوم و فناوری، بزرگی و عظمت حق تعالی بیش از پیش آشکار می گردد.
وی در ادامه تاکید کرد: در بحث مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه دو عامل اصلی که بیش ترین درصد مرگ و میر را باعث می شوند. مشکلات و بیماری های ژنتیکی و سوانح و حوادث می باشند که طی سال های گذشته این دو علت هم چنان در پایان دادن به زندگی کودکان زیر پنج سال  پیشتاز بوده اند بیش از 99 درصد مرگ های کودکان زیر پنج سال در کشور های در حال توسعه اتفاق می افتد.
 
وی ابراز داشت: برای هر مرگی که اتفاق می افتد مجموعه عواملی دخیلند که همه ما به نحوی ﻤﺴﺋﻭل ایجاد آن هستیم. اگر اطلاع رسانی به خانواده ها به درستی انجام گیرد، اگر هزینه درمان متناسب با درآمد خانواده باشد، اگر امکانات بهداشتی درمانی در دسترس باشد، اگر موارد ایمنی در سطح شهرها و حتی در ساخت منازل و مدارس به خوبی رعایت گردد، اگر همه ما خود را ملزم به رعایت قانون و حقوق شهروندان بدانیم، اگر برای هر مرگی دنبال مقصر نگردیم و چاره جویی نماییم، اگر برای زندگی دیگران ارزش قاﺋل باشیم و هزاران اگر دیگر ... بی شک کودک معصوم و بی گناه خود را به خاطر سهل انگاری و بی توجهی از دست نخواهیم داد.
 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه بررسی مرگ کودکان 59-1 ماهه شهرستان آبدانان برگزار شد
ثبت امتیاز
تیر 1399 (171)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)