X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 17 تیر 1397
کارگاه آموزشی ویژه نوزادان و کودکان در شبکه بهداشت و درمان سیروان برگزار شد

  کارگاه آموزشی ویژه نوزادان و کودکان در شبکه بهداشت و درمان سیروان برگزار شد

امتیاز: Article Rating

 

کارگاه آموزشی نوزادان و کودکان واحد سلامت جمعیت و خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان برگزار گردید.


به گزارش خبرنگار وب دا، این کارگاه  در کانون پرورش فکری شهرستان سیروان برگزار گردید و کلیه کارشناسان و بهورزان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان در آن حضور یافتند.


در این کارگاه آموزشی کارشناسان واحد سلامت جمعیت و خانواده به بیان مطالبی در خصوص آموزش مراقبت های دوره نوزادی و کودکان، ثبت اطلاعات در سامانه سیب ، و همچنین اهمیت اجرای کلیه پیگیری ها  و ارجاع ها برای این گروه سنی پرداختند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کارگاه آموزشی ویژه نوزادان و کودکان در شبکه بهداشت و درمان سیروان برگزار شد
ثبت امتیاز
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)