طراحی سایت
اخبار وب دا
تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 مرداد 1397
برگزاری کارگاه بازآموزی ارگونومی در مرکز بهداشت استان ایلام

  برگزاری کارگاه بازآموزی ارگونومی در مرکز بهداشت استان ایلام

امتیاز: Article Rating

 

در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال 97 کارگاه بازآموزی ارگونومی با تاکید بر حمل دستی بار، دستورالعمل انجام معاینات شغلی و بازرسی هدفمند در مرکز بهداشت استان ایلام برگزار شد.


 در این کارگاه آموزشی خانم مهندس علائی نژاد ضمن بیان اهمیت و اهداف کارگاه بیان نمود و در ادامه بر اساس برنامه مطالب علمی در خصوص روشهای حمل دستی بار، مخاطرات، روشهای ارزیابی و انجام اقدامات اصلاحی در حمل دستی بار، آخرین دستورالعمل معاینات شغلی و برنامه بازرسی هدفمند توسط کارشناسان استانی برنامه های مربوطه ارائه گردید.


همچنین در ادامه این کارگاه حاضرین سوالات خود را در رابطه با موضوعات مطرح شده بیان نمودند و استاد این کارگاه  نیز به سوالات آنان پاسخ داد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه بازآموزی ارگونومی در مرکز بهداشت استان ایلام
ثبت امتیاز
جستجو
آرشیو
مهر 1397 (88)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)