X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 آذر 1397

  بازدید معاون بهداشتی دانشگاه، رئیس بازرسی، معاون فنی مرکز بهداشت استان و بازرس ویژه رئیس دانشگاه از شهرستان ایوان

امتیاز: Article Rating

معاون بهداشتی دانشگاه با همراهی معاون فنی مرکز بهداشت استان، رئیس اداره بازررسی و بازرس ویژه رئیس  دانشگاه و کارشناسان ستادی معاونت بهداشتی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان و مراکز جامع سلامت  شبانه روزی زرنه، کلان، شهرک نبوت و مراکز جامع سلامت شماره ۲ و۳ ایوان بازدید نمود.


در این بازدید همچنین دکتر بیگلری مسئول واحد بهداشت دهان ودندان استان مهندس هوشمندفر مسئول  اموردارویی و امور آزمایشگاههای معاونت بهداشتی و مهندس شاهمرادی کارشناس ستاد گسترش معاونت  بهداشتی نیز حضور داشتند.


  دراین بازدید دکتر خورشیدی مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان ایوان و کارشناسان ستادی شبکه بهداشت و درمان ایوان بازدید کنندگان را همراهی نمودند.


  محور این بازدید درزمینه نظم وانضباط اداری تشکیلات پرسنلی سامانه سیب، گردش مالی مراکز و بررسی  تجهیزات پزشکی و امکانات موجود و نحوه استفاده از این تجهیزات بود.


معاونت بهداشتی دانشگاه و هیات همراه پس از بازدید از مراکز جامع سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان  ایوان در جلسه ای در مرکز ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان  که با حضور دکتر خورشیدی مدیر  شبکه و کارشناسان ستادی برگزار گردید، حضور یافتند و در خصوص  بازدید انجام شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

  

 دکتر ناصری فر معاون بهداشتی با تشکراز اقدامات مدیر وکارکنان این شبکه درخصوص اقدامات انجام شده  توسط پرسنل مراکز مختلف، پیشرفت  کاری  کارکنان را نسبت به بازدیدهای قبلی  قابل تقدیر عنوان کرد و خواستار تداوم فعالیتهای بیشتری به گروه های هدف شدند.


  درادامه دکتر دشتی رئیس اداره بازررسی دانشگاه، رحیمی بازرس ویژه رئیس دانشگاه، مهندس چولکی معاون  فنی مرکز بهداشت استان، مهندس هوشمند فر مسئول اموردارویی و مهندس شاهمرادی  کارشناس ستاد گسترش  معاونت بهداشتی نیز درخصوص بازدید انجام شده مطالبی را بیان داشتند و از همکاری و تلاش مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و کارشناسان ستادی شبکه و پرسنل مراکز تشکر نمودند.


  درادامه این جلسه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان با تشکر از حضور معاونت  بهداشتی وهیات همراه رئیس اداره بازررسی و بازرس ویژه رئیس دانشگاه درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان ایوان گزارشی ازاقدامات انجام شده و در شرف انجام این شبکه و برنامه های آینده ازجمله بحث برون سپاری  تجهیز مراکز در زمینه های مختلف مطالبی بیان داشتند.


دکتر علی خورشیدی گفت: دراین مدت کوتاهی که من در شبکه بهداشت ودرمان ایوان بوده ام، شاهد تلاش شبانه  روزی پرسنل این شبکه بوده و من آینده این شبکه را خیلی خوب می بینم.


  وی خاطنشان کرد: ما با همکاری و توجه و عنایت مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ایلام درزمینه مختلف بهداشتی درمانی نیازمندیم و با تلاشی که من از همکاران خودم در ستاد شبکه و مراکز جامع سلامت می‌بینم، شاهد ارتقاء شاخص های مختلف بهداشتی درمانی در این شهرستان خواهیم  بود.

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
اردیبهشت 1400 (3)
فروردین 1400 (236)
اسفند 1399 (210)
بهمن 1399 (183)
دی 1399 (187)
آذر 1399 (285)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)