X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 22 دی 1397
مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز تحقیقات آسیبهای روانی اجتماعی دانشگاه برگزار شد

  مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز تحقیقات آسیبهای روانی اجتماعی دانشگاه برگزار شد

امتیاز: Article Rating

 

مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز تحقیقات آسیبهای روانی اجتماعی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد.

 

در این مراسم که با حضور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیر پژوهش، روسای مراکز تحقیقاتی و اعضای شورای پژوهش مرکز برگزار شد، دکتر کلوندی معاون تحقیقات و فناوری ضمن خیرمقدم به حاضرین و تبیین سیاست‌های کلی دانشگاه در حوزه پژوهش اینگونه جابجائی ها را در راستای پویائی هرچه بیشتر مجموعه دانست.

 

 در پایان مراسم نیز معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از زحمات یکساله آقای دکتر دلپیشه تقدیر و آقای دکتر سایه میری بعنوان سرپرست این مرکز تحقیقاتی معرفی نمود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز تحقیقات آسیبهای روانی اجتماعی دانشگاه برگزار شد
ثبت امتیاز
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)