X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 06 اسفند 1397
برنامه نمونه گیری خون از پرسنل مرکزبهداشت شهرستان ایلام اجرا شد

  برنامه نمونه گیری خون از پرسنل مرکزبهداشت شهرستان ایلام اجرا شد

امتیاز: Article Rating

 

مرحله نخست برنامه نمونه گیری خون از پرسنل مرکزبهداشت شهرستان ایلام و مراکز جامع خدمات سلامت شهری و روستایی و خانه های بهداشت در راستای خدمات پایه سلامت کارکنان دولت و تحقق رویکرد سلامت همه جانبه انسان سالم و با هدف ارتقای سلامت جسمی و روانی کارکنان انجام گردید.

در این برنامه با تهیه نمونه خون همکاران به بررسی میزان قند، کلسترول و تری گلیسرید در جهت پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر به خصوص بیماریهای قلبی و عروقی پرداخته می شود .

گفتنی است که این طرح در طی 9 روز کاری با هماهنگی واحد بهداشت حرفه ای مرکزبهداشت شهرستان ایلام انجام گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برنامه نمونه گیری خون از پرسنل مرکزبهداشت شهرستان ایلام اجرا شد
  • برنامه نمونه گیری خون از پرسنل مرکزبهداشت شهرستان ایلام اجرا شد
  • برنامه نمونه گیری خون از پرسنل مرکزبهداشت شهرستان ایلام اجرا شد
  • برنامه نمونه گیری خون از پرسنل مرکزبهداشت شهرستان ایلام اجرا شد
  • برنامه نمونه گیری خون از پرسنل مرکزبهداشت شهرستان ایلام اجرا شد
  • برنامه نمونه گیری خون از پرسنل مرکزبهداشت شهرستان ایلام اجرا شد
  • برنامه نمونه گیری خون از پرسنل مرکزبهداشت شهرستان ایلام اجرا شد
  • برنامه نمونه گیری خون از پرسنل مرکزبهداشت شهرستان ایلام اجرا شد
  • برنامه نمونه گیری خون از پرسنل مرکزبهداشت شهرستان ایلام اجرا شد
ثبت امتیاز
تیر 1399 (164)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)