X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 24 اردیبهشت 1398
انجام گشت مشترک وبازدید از مراکز تهیه وتوزیع موادغذایی در شهرستان چرداول

  انجام گشت مشترک وبازدید از مراکز تهیه وتوزیع موادغذایی در شهرستان چرداول

امتیاز: Article Rating

 

بازدید مشترک شبکه بهداشت ودرمان با ادارات تعزیرات حکومتی ، صنعت ،  معدن و تجارت ، نیروی انتظامی ، اتاق اصناف ، دامپزشکی ، اماکن نیروی انتظامی و نماینده فرمانداری از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی شهر سرابله شهرستان چرداول به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار وب دا، در همین راستا آقای مهندس صادقی رییس مرکز بهداشت شهرستان چرداول گفت : درراستای تامین سلامت وامنیت موادغذایی شهروندان، بازدید مشترکی بهمراه ادارات ذکر شده از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی شهر سرابله بعمل آورده ووضعیت بهداشت محیط وسلامت مواد غذایی در این اماکن مورد ارزیابی قرار گرفت .

مهندس صادقی افزود : دراین بازدید ضمن کنترل موازین بهداشتی ، مواد غذایی غیر بهداشتی و تقلبی کنترل گردید ، که دراین راستا در صورت مشاهده موارد تخلف ، ضمن تنظیم صورتجلسه ، متصدیان مراکز عرضه مواد غذایی به مراجع قانونی معرفی تا برابر مقرارت قانونی با آنها برخورد شود.

وی از شهروندان درخواست نمود موارد شکایات خودرا به سامانه 190 جهت پیگیری اعلام نمایند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • انجام گشت مشترک وبازدید از مراکز تهیه وتوزیع موادغذایی در شهرستان چرداول
  • انجام گشت مشترک وبازدید از مراکز تهیه وتوزیع موادغذایی در شهرستان چرداول
  • انجام گشت مشترک وبازدید از مراکز تهیه وتوزیع موادغذایی در شهرستان چرداول
ثبت امتیاز
مرداد 1398 (92)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)