X

اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 30 خرداد 1398
حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام در نشست یکروزه کلان منطقه آمایشی ۳ کشور

  حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام در نشست یکروزه کلان منطقه آمایشی ۳ کشور

امتیاز: Article Rating

دکتر محمد کریمیان سرپرست دانشگاه ایلام در نشست یکروزه کلان منطقه آمایشی ۳ کشور به میزبانی کرمانشاه گفت: عدم افزایش تعرفه ها عامل بی انگیزگی پزشکان است.

دیرکرد در پرداخت کارانه ها موجب شده پزشکان رغبتی برای کار کردن در مراکز دولتی نداشته باشند.

از دیگر چالش های ما بحث خرید تجهیزات سرمایه ای و پروژه های نیمه تمام است که بایستی چاره اندیشی شوند.

در صورتی که بحث وحدت رویه بیمه ها صورت گیرد بسیاری از مشکلات بیمه ای ما حل خواهد شد.

هزینه نگهداری تجهیزات سرمایه ای بسیار سرسام آور است.

تقاضامندم در بحث اربعین ایلام بیشتر در نظر گرفته شود.

اگر در بحث دارو و غذا و قاچاق معکوس یک دستورالعمل ویژه ای باشد که کنترل شود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام در نشست یکروزه کلان منطقه آمایشی ۳ کشور
ثبت امتیاز
تیر 1399 (164)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)