X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 16 مهر 1398
حضور رییس دانشگاه در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)واحد ایلام

  حضور رییس دانشگاه در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)واحد ایلام

امتیاز: Article Rating

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی با همراهی مدیر روابط عمومی در سازمان جهاد دانشگاهی استان و خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) واحد ایلام حضور یافت و به سوالات مدیر سرویس خبری این خبرگزاری در رابطه با ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی، ظرفیتها، چالشها، نیازمندیهای حوزه بهداشت و درمان، وضعیت بیمارستان ۳۷۶تختخوابی ایلام و میزان پیشرفت فیزیکی و میزان اعتبارات مربوطه پاسخ داد.  

گفتنی است که در ادامه دکتر محمد کریمیان با همراهی رییس جهاد دانشگاهی استان و مدیر فرهنگی آن از بخشهای مختلف این سازمان بازدید نمود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • حضور رییس دانشگاه در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)واحد ایلام
  • حضور رییس دانشگاه در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)واحد ایلام
  • حضور رییس دانشگاه در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)واحد ایلام
  • حضور رییس دانشگاه در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)واحد ایلام
  • حضور رییس دانشگاه در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)واحد ایلام
  • حضور رییس دانشگاه در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)واحد ایلام
  • حضور رییس دانشگاه در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)واحد ایلام
ثبت امتیاز
اسفند 1398 (60)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)