X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 18 آبان 1398

  توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو از محموله آب های برگشتی از کشور عراق بازدید بعمل آمد

امتیاز: Article Rating


بازدید مورخ 98/08/14 بعمل آمده از کامیون های حمل محموله آب معدنی به تناژ 42تن با برند های گهر و چشمه برگشتی از کشور عراق متعلق به موکب های حرمین امامین عسکریین سامرا (ستاد عتبات عالیات) و توقیف شده در اداره گمرک مهران.

➖ بدینوسیله جهت بررسی و کارشناسی تخصصی از نمونه های آب با برند گهر با تاریخ های تولید 98/7/12، 98/7/20، 98/7/21، 98/7/24 و 98/7/25 با تاریخ انقضاء یکسال پس از تولید به تعداد هر تاریخ 12عدد و برند چشمه به تاریخ 98/7/24 و انقضا یکسال پس از تولید به تعداد 24 عدد نمونه برداری انجام گرفته و نمونه ها جهت انجام آزمایشات مربوطه به آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ارسال گردید.

لازم به ذکر است تا زمان اعلام نتیجه توسط معاونت غذا و دارو این محموله اجازه ورود و مصرف به داخل کشور را نخواهد داشت.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
تیر 1399 (172)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)