X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 06 آذر 1398
اهداء زمین از طرف اهالی خیر روستای عباس آباد شهرستان دره شهر به دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  اهداء زمین از طرف اهالی خیر روستای عباس آباد شهرستان دره شهر به دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating


در حرکتی ارزشمند و خداپسندانه و در حضور مدیر و کارشناسان حوزه خیرین دانشگاه، نماینده حقوقی دانشگاه علوم پزشکی، نماینده اداره ساختمان دانشگاه، دهیار روستای عباس آباد شهرستان دره شهر و جمعی از اهالی روستا از طرف اهالی روستای عباس آباد شهرستان دره شهر، زمینی به مساحت 3000 متر مربع به حوزه خیرین دانشگاه علوم پزشکی ایلام اهداء گردید.

مسئولین حاضر در مراسم از عمل خداپسندانه و خیرخواهانه این خیران عرصه سلامت که با همت وکمک خود دانشگاه علوم پزشکی را یاری کرده نهایت تقدیر و تشکر را به عمل آورده و توفيق و سعادت روزافزون خیرین سلامت را از درگاه خداوند تبارك و تعالي مسئلت نمودند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • اهداء زمین از طرف اهالی خیر روستای عباس آباد شهرستان دره شهر به دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ثبت امتیاز
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)