X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 24 دی 1398
بازدید رییس دانشگاه از بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام

  بازدید رییس دانشگاه از بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام

امتیاز: Article Rating


رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با همراهی معاون توسعه و مدیر اداره ساختمان و مسئولان بیمارستان امام خمینی(ره)؛ از بخش سوختگی در حال احداث این بیمارستان بازدید نمود.

به گزارش خبرنگار وب دا، در جریان این بازدید دکتر کریمیان ضمن ارزیابی اقدامات انجام شده در مرحله احداث آن؛ به بررسی مشکلات و چالشهای فراروی آن قرار گرفت.

گفتنی است که در ادامه این بازدید مسئولان دانشگاه و مسئولان بیمارستان امام خمینی(ره) به بحث و تبادل نظر در رابطه مسائل و موضوعات مربوط به تکمیل بخش سوختگی و در مدار خدمت رسانی به مردم قرار گرفتن آن پرداختند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید رییس دانشگاه از بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام
ثبت امتیاز
تیر 1399 (172)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)