X

اخبار

تاریخ انتشار: جمعه 02 خرداد 1399

  گزیده فعالیتهای مرکز بهداشت ایوان در اول خرداد

امتیاز: Article Rating


۱)بازدید معاون بهداشتی ‌و‌ کارشناس مسئول گسترش از مرکز شماره شهرک و‌ بررسی وضعیت مراقبت کووید ۱۹
۲) تداوم بازدید از مراکز آموزشی شهرستان و آموزش بهداشت فردی و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی
۳) ادامه بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی (۴۳مورد) و‌ضبط بیش از ۱۷۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته
۴)کلرسنجی ۵ مورد(مطلوب بود)
۵)پیگیری حضوری و تلفنی بیماران و اطرافیان بیماران کرونایی (بیش از۲۰۰ نفر)
۶)ارسال ۳۵ نمونه مشکوک کرونا به آزمایشگاه
۷) تداوم پیگیری حضوری و‌تلفنی مادران باردار
۸)مشاوره حضوری و تلفنی ‌روانشناختی(۴۱مورد) و‌ بیمار کرونایی ( ۲نفر) و ارجاع ۲ مورد به روانپزشک
۹) مشاوره تغذیه حضوری و ‌تلفنی گروههای هدف(۳۷مورد) و بیمار کرونایی(۴‌نفر)
۱۰)مشاوره ازدواجی (۱زوج) و آموزش رعایت فاصله گذاری
۱۱)بازدید از آرایشگاه(۵مورد) و آموزش فاصله گذاری
۱۲)نظارت بر فعالیت قصابی های حوزه شهرک و گزارش یک مورد خطای بهداشتی
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
خرداد 1399 (147)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)