X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 26 اردیبهشت 1391
خانه بهداشت موشکان در شیروات چرداول تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

  خانه بهداشت موشکان در شیروات چرداول تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

امتیاز: Article Rating

بطوری که تاکنون حدود 200 خانه بهداشت در این مناطق تجهیز و بهسازی شده اند و راه اندازی خانه بهداشت موشکان در شیروانچرداول یکی از این طرح ها است . حیات غیبی افزود:این خانه بهداشت در نزدیکی شهر سرابله راه اندازی می شود و زیر بنای آن 122 متر مربع می باشدکه با محوطه سازی 85 متر مربع و طول دیوار 24 مترمربع ساخته می شود که گامی موثر برای بهبود ارائه خدمات به مردم می باشد . وی اضافه کرد :برآورد اولیه اجرای این پروژه انجام شده است که بر طبق این برآورد 42 میلیون تومان نیاز است که در صورت انتخاب پیمانکار مناسب عملیات اجرای آن ظرف یک ماه آینده شروع می شود که با آغاز عملیات آن مردم شهرستان شیروان چرداول تا پایان سال جاری می توانند شاهد  بهره برداری از این طرح باشند

اشتراک گذاری
تصاویر
  • خانه بهداشت موشکان در شیروات چرداول تا پایان امسال به بهره برداری می رسد
ثبت امتیاز
اسفند 1398 (60)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)