X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 24 فروردین 1393
حاکمیت بالینی، خدمات را به سوی ارتقاء و هدفمند شدن سوق می دهد

  حاکمیت بالینی، خدمات را به سوی ارتقاء و هدفمند شدن سوق می دهد

امتیاز: Article Rating

 به گزارش خبرنگار وب دا، دکتر رضا ولیزاده در نخستین جلسه حاکمیت بالینی سال جدید که در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد،  اظهار داشت: هدف از اجرای طرح حاکمیت بالینی در بیمارستان ها ارتقاء سطح خدمات و مراقبت ها و همچنین پاسخگویی و شفاف سازی عملکرد خود در برابر استانداردها می باشد که باید در این راه گام های اساسی و بلندی برداشته شود.

وی در ادامه افزود: در اجرای حاکمیت بالینی باید سعی کنیم که آنچه هستیم و وضعیت واقعی خود را به نمایش بگذاریم و این امر یکی از موئلفه های اصلی در حاکمیت بالینی است.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام خاطر نشان کرد: تلاش کنیم که حاکمیت بالینی در اقدامات و عملکردمان ادغام گردد و تمام برنامه ها و فعالیت های ما را در محیط های بیمارستانی تحت تاثیر خود قرار دهد و خود را در برابر اقدامات و عملکردمان مسئولیت پذیرتر از گذشته بدانیم.
ولیزاده بیان داشت: اجرای کارگاههای مربوط به اجرای حاکمیت بالینی به منظور آگاهی بخشی و بالابردن اطلاعات مربوط به آن در تمامی سطوح بسیار ضروری است که کارکنان را در راستای تحقق اهداف این طرح یاری خواهد نمود.
 
اشتراک گذاری
تصاویر
  • حاکمیت بالینی، خدمات را به سوی ارتقاء و هدفمند شدن سوق می دهد
ثبت امتیاز
بهمن 1399 (11)
دی 1399 (187)
آذر 1399 (285)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)