X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 24 فروردین 1393
با اجرای حاکمیت بالینی، خدمات واقعی تر خواهد شد

  با اجرای حاکمیت بالینی، خدمات واقعی تر خواهد شد

امتیاز: Article Rating

 به گزارش خبرنگار وب دا، دکتر سعیدرضا جوهری در جلسه حاکمیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیان داشت: خدمات باليني، جزو خدماتي است كه بسيار وابسته به نيروي انساني است و عليرغم پيشرفتهاي شگرف تكنولوژيك، نقش كاركنان در ارائه خدمت بسيار مهم است. 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مطمئناً رسيدن به اهداف كيفيت و پاسخگويي در خدمات باليني، بدون اعمال مديريت صحيح و اصولي بر كاركنان امكانپذير نيست. از همين روست كه مديريت كاركنان به عنوان يكي از اركان حاكميت خدمات باليني شناخته شده است.
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار داشت: قبل از هر اقدامي باید بدانیم كه ارتقای عملكرد، به خودي خود هدف نيست بلكه وسيله‌اي براي دستيابي به اهداف حاكميت خدمات باليني در بیمارستان ها و ارائه خدمت شایسته به بیماران است.
دکتر جوهری آموزش کارکنان در خصوص طرح حاکمیت بالینی را بسیار مهم و اساسی برشمرد و گفت: اگر بتوانیم آموزش های لازم در رابطه با اجرای صحیح و اصولی حاکمیت بالینی را به کارکنان در بیمارستان ها منتقل کنیم یقیناً در اجرای این طرح موفق خواهیم بود و باعث ارتقاء سطح خدمات قابل ارائه به بیماران و جامعه هدف خواهیم شد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • با اجرای حاکمیت بالینی، خدمات واقعی تر خواهد شد
ثبت امتیاز
بهمن 1399 (11)
دی 1399 (187)
آذر 1399 (285)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)