X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 12 خرداد 1393
برگزاری کارگاه سه روزه پیشگیری ازسوءمصرف مواد مخدر با رویکرد مهارت های زندگی

  برگزاری کارگاه سه روزه پیشگیری ازسوءمصرف مواد مخدر با رویکرد مهارت های زندگی

امتیاز: Article Rating

 به گزارش خبرنگار وب دا، در این کارگاه که باحضورجمع کثیری ازکارکنان دانشگاه علوم پزشکی برگزارشد،در  ابتدا  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام درزمینه نقش آموزش مهارتهای زندگی درکاهش آسیب های اجتماعی بویژه سوءمصرف اظهار داشت: ازآنجا که موادمخدرمعلول عوامل مختلف است وآسیبهای مختلفی ازجمله طلاق - بزهکاری وانواع رفتارهای نابهنجاررا درپی دارد، مقابله با این معضل وظیفه همگانی است. 

 

دکترناصری فر افزود: درواقع هرنوع فعالیتی که درراستای پیشگیری ازسوءمصرف مواد صورت گیرد درکاهش دیگرناهنجاری ها موثراست. 
 
وی آموزش مهارتهای زندگی به اقشارمختلف مردم بویژه جوانان را نوعی واکسیناسیون برشمرد و بیان داشت: افراد درصورت بکارگیری مهارتهای زندگی بامشکلات می توانند مقابله کنند و آموزش مهارتهای زندگی دربرهه کنونی لازم و ضروری است وحوزه معاونت بهداشتی این آموزش ها را دراولویت فعالیتهای خود قرار داده است.
 
لازم به ذکر است که این کارگاه سه روزه با حضور اساتید مجرب برگزارگردید که بااستقبال شرکت کنندگان مواجه شد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه سه روزه پیشگیری ازسوءمصرف مواد مخدر با رویکرد مهارت های زندگی
ثبت امتیاز
بهمن 1399 (11)
دی 1399 (187)
آذر 1399 (285)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)