X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 04 خرداد 1393
بازدید ناظر کشوری طرح ریشه کنی فلج اطفال از شهرستان دهلران

  بازدید ناظر کشوری طرح ریشه کنی فلج اطفال از شهرستان دهلران

امتیاز: Article Rating

  

ناظر کشوری از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از  طرح ریشه کنی فلج اطفال در شهرستان دهلران بازدید نمود.
  
 
 به گزارش خبرنگار وب دا، در مورخه 93/3/4 خانم گودرزی مهر ناظر کشوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طرح تکمیلی ریشه کنی فلج اطفال به همراه کارشناسان ناظر مرکز بهداشت استان از شهرستان دهلران بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان اجرای برنامه قرار گرفتند. 
 
علاوه بر بازدید روستای پتک دیناروند و همچنین مرکز بهداشتی درمانی موسیان در دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیز جلسه ای پیرامون طرح تشکیل گردید و از تمام همکاران درگیر در طرح تقدیر به عمل آمد.  
 
 
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید ناظر کشوری طرح ریشه کنی فلج اطفال از شهرستان دهلران
ثبت امتیاز
بهمن 1399 (11)
دی 1399 (187)
آذر 1399 (285)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)