X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 04 تیر 1393
اجرای موفق مرحله تکمیلی طرح واکسیناسیون کودکان در بخش زرنه شهرستان ایوان

  اجرای موفق مرحله تکمیلی طرح واکسیناسیون کودکان در بخش زرنه شهرستان ایوان

امتیاز: Article Rating

 مهندس یاسمی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: با انجام موفقیت آمیز مرحله نخست واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال، مرحله دوم این طرح از دوم تا چهارم تیر ماه در بخش زرنه از توابع این شهرستان‌ همگام با سایر شهرستان‌های نوار مرزی غرب کشور اجرا گردید.

 

وی با اشاره به اجرای مرحله دوم این طرح میان 638کودک ساکن مناطق شهری، روستایی و عشایری بخش زرنه شهرستان ایوان افزود: دور دوم این طرح با حضور 16 تیم عملیاتی و 32 منطقه شهری، روستایی و عشایری انجام گرفت و تعداد 638 کودک زیر 5 سال منطقه با خوراندن دو قطره خوراکی علیه بیماری فلج اطفال واکسینه شدند. 
 
کارشناس مسئول پیشگیری از بیماری‌های واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان جامعه هدف را کودکان زیر 5 سال و متولدین سوم خرداد ماه سال 88 به بعد و صرف نظر از هرگونه سابقه واکسیناسیون قبلی بیان کرد و گفت: مشارکت والدین در اجرای این طرح و در راستای هماهنگی بیشتر الزامی بوده زیرا ویروس فلج اطفال قادر به ایجاد معلولیت مادام‌العمر است.
 
یاسمی در پایان ابراز داشت: این طرح بطور صددرصد موفق در سطح بخش زرنه شهرستان ایوان اجرا گردید.
 
اشتراک گذاری
تصاویر
  • اجرای موفق مرحله تکمیلی طرح واکسیناسیون کودکان در بخش زرنه شهرستان ایوان
ثبت امتیاز
اسفند 1399 (118)
بهمن 1399 (183)
دی 1399 (187)
آذر 1399 (285)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)