X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 21 مرداد 1391
کارگاه آموزشی یک روزه مربوط به طرح پزشک خانواده در بیمارستان طالقانی برگزار شد

  کارگاه آموزشی یک روزه مربوط به طرح پزشک خانواده در بیمارستان طالقانی برگزار شد

امتیاز: Article Rating

آذر باباخانی در ادامه اظهار داشت: اين کارگاه آموزشی یک روزه با حضور تعداد 35 نفر از پرسنل بیمارستان شامل پزشکان، کارشناسان پرستاری، پرسنل پذیرش و ترخیص، اسناد، حسابداری، و منشی بخش در سالن کنفرانس بیمارستان طالقانی شهر ایلام برگزار شد.وي خاطرنشان ساخت: در این کارگاه در رابطه با مزایای اجرای طرح و همچنین توانایی های بیمارستان و پرسنل برای خدمات دهی به مردم جهت هر چه بهتر بودن روند مسیراین برنامه بحث و تبادل نظر شد و موضوعات بررسی و بحث شده این برنامه در قالب نرم افزار Power Point در اختیار شرکت کنندگان در کارگاه قرار داده شد.سوپروایزر آموزشی و کارشناس پرستاری بیمارستان طالقانی تصريح كرد: در ادامه اين جلسه پرسش و پاسخ به صورت مشارکت فعالانه سخنران و شرکت کنندگان برگزار شد كه درخواست مجوز بازآموزی کارگاه فوق الذکر از سوي پرسنل مطرح شده است.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کارگاه آموزشی یک روزه مربوط به طرح پزشک خانواده در بیمارستان طالقانی برگزار شد
ثبت امتیاز
آذر 1399 (46)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)