اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 27 فروردین 1394
کسب رتبه دوم دانشگاه در خصوص برگزاری کارگاههای آموزش تب مالت

  کسب رتبه دوم دانشگاه در خصوص برگزاری کارگاههای آموزش تب مالت

امتیاز: Article Rating

 به گزارش خبرنگار وب دا، در طی متنی دکتر گویا گفته است: با توجه به اهمیت بیماری تب مالت و موارد افزایش آن در کشور و برنامه ریزی های انجام شده به منظور ارتقاء آگاهی جامعه، از دانشگاههای علوم پزشکی که در شهرستان کاشان در مهرماه 1393 دوره آموزشی تب مالت گذرانده اند، شامل اصفهان، کاشان، شیراز، جهرم، فسا، خوزستان، ایلام، بهبهان، آبادان، لارستان، دزفول و گراش بیشترین نفرات آموزش دیده مربوط به دو دانشگاه علوم پزشکی ایلام و کاشان می باشد که توانسته اند جلسات آموزشی را طی 5 ماه برای جامعه برگزار کنند.

 

وی در ادامه این تقدیر نامه بیان داشته است: لذا دانشگاه علوم پزشکی ایلام پس از کاشان با برگزاری تعداد 150 کارگاه آموزشی در سطح دانشگاه و جامعه با آموزش تعداد 2985 نفر پس از دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مقام دوم از نظر تعداد تشکیل کارگاه و آموزش مردم در جامعه قرار گرفته است.
 
اشتراک گذاری
تصاویر
  • کسب رتبه دوم دانشگاه در خصوص برگزاری کارگاههای آموزش تب مالت
ثبت امتیاز