X

اخبار

تاریخ انتشار: جمعه 23 مرداد 1394
برگزاری کارگاه آموزشی ترويج تغذيه با شير مادربه مناسبت هفته جهانی شير مادر در شهرستان ایوان

  برگزاری کارگاه آموزشی ترويج تغذيه با شير مادربه مناسبت هفته جهانی شير مادر در شهرستان ایوان

امتیاز: Article Rating

 به گزارش خبرنگار وب دا، در ابتدای این کارگاه آموزشی کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان اظهار داشت: شیر مادر غذایی ایده آل برای کودک است و توازن صحیحی از مواد غذایی را برای نیازهای او فراهم می کند.

 
سودابه پاشایی ادامه داد: شیر مادر به عنوان برترین شیر از نظر ترکیب و مقدار مواد غذایی می باشد و علاوه بر آن با اثرهای عاطفی و روانی فراوان و حاوی فاکتورها و مواد مصونیت بخش کودک را در مسیر رشد قرار می دهد. 
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده درهفته جهانی شیرمادر در شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اشاره نمود و بیان داشت: به مناسبت  گرامی داشت هفته تغذیه با  شیر مادر در این شبکه فعالیتهایی شامل مکاتبه بابیمارستان امام رضا(ع) به منظور تداوم شروع تغذیه باشیرمادردرساعات اولیه تولد، مکاتبه بامراکزبهداشتی درمانی شهرستان ایوان جهت برگزاری کلاس های آموزشی درمراکزوخانه های بهداشت برای مادران ،پدران وخانواده باهدف حمایت ازمادران شیرده، توزیع پمفلت آموزشی درزمینه راهنمای تغذیه باشیرمادردرمراکزوخانه های بهداشت توسط کارشناس برنامه شیرمادر در شبکه، درج شعاررایج هفته جهانی شیرمادردرسربرگ مکاتبات اداری شبکه بهداشتی و برپایی غرفه مشاوره وکمپین آموزشی مادران باموضوع تغذیه باشیرمادردر مرکزبهداشتی درمانی شماره  جهت مادران بارداروشیرده تحت پوشش مراکزشماره 1 و2شهری بوده است.
 
 کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان ادامه داد: همچنین مکاتبه  با  دفترامام جمعه محترم شهرستان وارسال مطالب آموزشی درخصوص تغذیه باشیرمادر به منظورارائه سخنرانی درمحافل مذهبی توسط امام جمعه وائمه جماعت ومبلغین، برگزاری کمپین آموزشی دررابطه باتغذیه باشیرمادرجهت مددجویان واجدشرایط کمیته امداد امام خمینی (ره)وبهزیستی شهرستان، نظارت براماکن توزیع شیرمصنوعی(داروخانه ها) درسطح شهرستان درخصوص عدم درمعرض دیدبودن شیرمصنوعی وسایرتبلیغ کننده آن درطی این هفته توسط مسئول اموردارویی وکارشناس برنامه شیرمادر، چاپ6عددبنرباموضوع مرتبط این هفته ونصب درمراکزبهداشتی درمانی وپایگاه شهری و برگزاری جلسه برون بخشی باحضورنمایندگان ادارات جهت پیگیری  وضعیت اجرای ماده 4قانون ترویج تغذیه باشیرمادروحمایت ازمادران شاغل دردوره شیردهی در ستاد شبکه از دیگر اقداماتی بوده است که به مناسبت هفته جهانی شير مادر در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان انجام شده است.
 
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی ترويج تغذيه با شير مادربه مناسبت هفته جهانی شير مادر در شهرستان ایوان
ثبت امتیاز
اسفند 1399 (118)
بهمن 1399 (183)
دی 1399 (187)
آذر 1399 (285)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)