X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 28 شهریور 1391
ارتقاء سطح توانمندی هیات علمی در افزایش اعضا تحقق می یابد

  ارتقاء سطح توانمندی هیات علمی در افزایش اعضا تحقق می یابد

امتیاز: Article Rating

دکتر کریمی در ادامه تصریح نمود: از دیگر برنامه ها که می توان به آن اشاره نمود، برای دانشجویان پزشکی این دانشگاه جدا از آزمون ﺗﺋوری کشوری، آزمون جدایی برگزار می کنیم که این آزمون کلی عملی از دانشجویان پزشکی و مامایی قبل از ورود به بخش و هنگام پایان دوره یعنی خروج از بخش گرفته می شود و هدف از آن افزایش مهارت ها می باشد.وی بیان د اشت: یکی از مشکلات بخش آموزش کمبود فضای فیزیکی می باشد که طبق برنامه و زمانبندی که انجام شده است با تأسیس و ساخت دانشکده پزشکی و تجهیز کتابخانه مرکزی قسمت اعظمی از این مشکل برطرف می شود.معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ابراز داشت: سال گذشته دو نفر ازدانشجوهای دانشگاه علوم پزشکی ایلام نفر ششم و هفتم امتحان پیش کاورزی را کسب نمودند و موفق شدیم رتبه 6 را در بین دانشکده های پزشکی را به دست آوریم.وی در پایان سخنان خود به نقش اطلاع رسانی روابط عمومی ها در انعکاس اخبارو گزارشات اشاره نمود و یادآوری کرد: روابط عمومی می تواند موفقیت ها و دستاوردهای کسب شده را به بهترین شکل ممکن انعکاس دهد و انتظار می رود بر اساس شرح وظایف خود در انعکاس اخبار و اطلاعات بیش ازپیش فعالیت نمایند

اشتراک گذاری
تصاویر
  • ارتقاء سطح توانمندی هیات علمی در افزایش اعضا تحقق می یابد
ثبت امتیاز
تیر 1399 (150)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)