طراحی سایت
Enter Title

 

 

                                                   

دیدار نمایندگان مجلس استان با هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایلام(95/4/6)         مشاهده متن خبر

********************************************************************************************* 

                                                  

دیدار سلام امینی منتخب مردم استان در مجلس با رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام(95/3/1)          مشاهده متن خبر

 

*******************************************************************************************************

                                                                                

پیام تبریک رییس دانشگاه به منتخبان مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی(95/2/11)                مشاهده متن خبر

 

 

جستجو