X

دانشگاه در آیینه نشریات شش ماهه دوم سال 95

                                                         اخبار دانشگاه در نشریات مهر 95

عنوان نشریه

تاریخ

شماره

صفحه

تیتر خبر

روزنامه همشهری

95/7/6

6926

2

ایلام آزمایشگاه ژنتیک می خواهد

هفته نامه پیغام

95/7/7

411

3

بخش آی سی یو بیمارستان امام به بهره برداری رسید

روزنامه تجارت

95/7/8

862

10

تقدیر استاندار از رییس دانشگاه علوم پزشکی

روزنامه جهان صنعت

95/7/8

3461

10

ارزیابی برنامه های دانشگاه علوم پزشکی ایلام

روزنامه فناوران

95/7/9

2616

9

بازدید معاون توسعه امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ازمرکز بهداشتی شماره2شهری ایلام

روزنامه فناوران

95/7/10

2617

2

برگزاری اولین جلسه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در سال95

روزنامه فناوران

95/7/10

2617

9

بازدید معاون توسعه امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ازبیمارستان آیت اله طالقانی

روزنامه فناوران

95/7/12

2619

5

استقبال وزارت بهداشت از مشارکت خیرین در تجهیز مراکز بهداشتی درمانی

هفته نامه اشاره

95/7/12

658

3

تقدیر استاندار از رییس دانشگاه علوم پزشکی

روزنامه صدای ملت

95/7/12

746

7

استقبال وزارت بهداشت از مشارکت خیرین در تجهیز مراکز بهداشتی درمانی

هفته نامه خانواده زاگرس

95/7/14

5

5

برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم در دانشگاه

روزنامه تفاهم

95/7/15

2921

6

برگزاری نشست معاون وزیر بهداشت با هیئت رییسه دانشگاه

روزنامه فناوران

95/7/17

2622

9

رضایت مردم استان ایلام از خدمات حوزه سلامت موجب افتخار وزارت است

روزنامه فناوران

95/7/18

2623

5

برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم در دانشگاه

روزنامه جهان صنعت

95/7/19

3470

10

ارزیابی اقدامات دانشگاه علوم پزشکی ایلام در اربعین95

هفته نامه سفیر ایلام

95/7/19

44

7

اجرای طرح تحول نظام سلامت باعث اعتماد هر چه بیشتر مردم به نظام میشود

روزنامه صدای ملت

95/7/25

750

6

آغاز طرح رایگان کشوری سنجش سلامت در کودکان در استان

روزنامه کلید

95/7/25

315

6

اجرای مطلوب سنجش سلامت کودکان به سلامت جامعه کمک میکند

روزنامه تجارت

95/7/26

874

10

جلسه بازنگری کشوری طرح های گسترش شبکه های بهداشتی درمانی استان ایلام

هفته نامه ئیسفا

95/7/27

11

2

الگوی مصرف و تولید غذا نیازمند تحول است

روزنامه تجارت

95/7/28

876

10

رسانه ها برای نهادینه کردن الگوی فرهنگ تغذیه سالم تلاش کنند

روزنامه صاحب قلم

95/7/29

3065

8

آغاز طرح رایگان کشوری سنجش سلامت در کودکان در استان

 

نام نشریه

همشهری

پیغام

تجارت

جهان صنعت

فناوران

اشاره

صدای ملت

خانواده زاگرس

تفاهم

سفیر ایلام

کلید

ئیسفا

صاحب قلم

تعداد خبر

1

1

3

2

6

1

2

1

1

1

1

1

1

                                                                                                                                                                                          ذخیره جدول

 

                                                                   اخبار دانشگاه در نشریات آبان 95

عنوان نشریه

تاریخ

شماره

صفحه

تیتر خبر

روزنامه فناوران

95/8/1

2630

9

آغاز طرح رایگان کشوری سنجش سلامت کودکان و نوجوانان در استان ایلام

هفته نامه شهروند اقتصادی

95/8/1

7

2

رسانه ها برای نهادینه کردن الگوی فرهنگ تغذیه سالم تلاش کنند

روزنامه کارون

95/8/1

3806

4

انعقاد تفاهم نامه همکاری امور بانوان استانداری و دانشگاه علوم پزشکی ایلام

روزنامه دنیای جوانان

95/8/2

484

6

رسانه ها برای نهادینه کردن الگوی فرهنگ تغذیه سالم تلاش کنند

روزنامه عصر ایرانیان

95/8/2

2009

6

رسانه ها برای نهادینه کردن الگوی فرهنگ تغذیه سالم تلاش کنند

روزنامه عصرآزادی

95/8/3

4142

7

رویکرد جدی دولت یازدهم به بهداشت و سلامت عمومی کم سابقه است

روزنامه عصرآزادی

95/8/3

4142

7

تفاهم نامه همکاری امور بانوان استانداری و دانشگاه علوم پزشکی ایلام منعقد شد

روزنامه فناوران

95/8/3

2632

7

آماده میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی در استان هستیم

روز نامه فناوران

95/8/4

2633

5

جلسه هماهنگی رابطین بازرسی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد

روزنامه راه مردم

95/8/5

2951

9

رابطین بهداشتی بر تهیه و توزیع غذای نذری زائران اربعین نظارت میکنند

روزنامه سایه

95/8/8

1055

11

نظارت بر تهیه و توزیع غذای نذری زائران اربعین در مرز مهران

روزنامه تجارت

95/8/9

885

10

مراسم تجلیل از بازنشسته ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد

روزنامه اقتصادپویا

95/8/9

3414

-

مراسم تجلیل از بازنشسته ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد

روزنامه دنیای جوانان

95/8/10

491

6

آماده میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی در استان هستیم

روزنامه فناوران

95/8/10

2637

5

مراسم تجلیل از بازنشسته ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد

روزنامه همکاری ملی

95/8/10

423

5

موضوع اساسی در اربعین تقویت فرهنگ است

روزنامه کلید

95/8/11

329

6

آمادگی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برای ارائه خدمات به زوار اربعین

هفته نامه سفیر ایلام

95/8/15

45

5

رسیدگی به شکایات به صورت عادلانه و اخلاق مدارانه انجام شود

روزنامه تجارت

95/8/15

890

10

برگزاری همایش تبیین سیاستهای کلی جمعیت مبتنی بر سلامت مادر و کودک در استان ایلام

روزنامه اقتصاد پویا

95/8/16

3420

11

برگزاری همایش تبیین سیاستهای کلی جمعیت مبتنی بر سلامت مادر و کودک در استان ایلام

روزنامه صدای ملت

95/8/17

759

6

مراسم تجلیل از بازنشسته ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد

روزنامه عصرآزادی

95/8/18

4155

7

دانشگاه علوم پزشکی ایلام برنامه های وزارت را به درستی اجرا نموده است

روزنامه دنیای جوانان

95/8/18

498

6

استان ایلام سهمی بزرگ در صیانت و حراست از انقلاب و نظام دارد

هفته نامه خانواده زاگرس

95/8/19

6

7

بروز آسیب های اجتماعی چون طلاق و خودکشی بیشترین دغدغه مردم ایلام

هفته نامه شهروند اقتصادی

95/8/19

9

3

گروه های فوریت پزشکی در 55نقطه استان ایلام مستقر می شوند

روزنامه صدای اصلاحات

95/8/20

130

-

گروه فوریتهای پزشکی استان ایلام در 55نقطه این استان مستقر می شوند

روزنامه ابتکار

95/8/22

3573

6

بروز آسیب های اجتماعی چون طلاق و خودکشی از دغدغه های مردم ایلام است

روزنامه فناوران

95/8/22

2645

9

بروز آسیب های اجتماعی چون طلاق و خودکشی از دغدغه های مردم ایلام است

روزنامه همشهری

95/8/22

6962

2

استقرار گروه های فوریت پزشکی در ایلام

روزنامه اقتصاد پویا

95/8/24

3427

11

بیمارستان صحرایی بسیج جامعه پزشکی ایلام در مرز مهران راه اندازی شد

روزنامه صدای ملت

95/8/24

762

6

آسیب های اجتماعی طلاق و خودکشی از دغدغه های مردم ایلام است

روزنامه تجارت

95/8/25

899

10

استقرار170پزشک متخصص در مرز مهران

روزنامه دنیای جوانان

95/8/25

504

15

استقرار170پزشک متخصص در مرز مهران

روزنامه صدای ملت

95/8/26

764

6

برگزاری همایش بزرگ سلامت در سفر اربعین حسینی

هفته نامه خانواده زاگرس

95/8/29

7

7

بسیج امکانات درمانی شهرستان مهران در خدمت زائران اربعین

هفته نامه اشاره

95/8/29

661

2

استقرار170پزشک متخصص در مرز مهران 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نام نشریه

فناوران

شهروند اقتصادی کارون دنیای جوانان عصرایرانیان عصر آزادی راه مردم سایه تجارت اقتصاد پویا همکاری ملی کلید سفیر ایلام صدای ملت  خانواده زاگرس  صدای اصلاحات   ابتکار  همشهری اشاره 

تعداد خبر

5

2 1 4 1 3 1 1 3 3 1 1 1

                                                                                                                                                                                                                     ذخیره جدول

                                                                          اخبار دانشگاه در نشریات آذر 95

 

عنوان نشریه

تاریخ

شماره

صفحه

تیتر خبر

روزنامه فناوران

95/9/1

2650

9

بروز آسیب های اجتماعی چون طلاق و خودکشی از دغدغه های مردم ایلام است

هفته نامه ئیسفا

95/9/2

13

2

مجروحان حادثه تروریستی حله عراق در مراکز درمانی ایلام مداوا می شوند(ورود 8 مجروح به ایلام)

روزنامه صاحب قلم

95/9/4

3093

8

بهره مندی 453782زائر از خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

روزنامه کارون

95/9/6

3833

2

بیش از 347هزار مورد خدمات درمانی به زائران ارائه شده است

روزنامه دنیای جوانان

95/9/6

511

6

مجروحان حادثه تروریستی حله عراق در مراکز درمانی ایلام مداوا میشوند(ورود 8 مجروح به ایلام)

هفته نامه ایمن

95/9/6

64

-

بازدید سرزده معاون غذا و دارو دانشگاه از فروشگاههای تجهیزات پزشکی ایلام

روزنامه بیستون

95/9/7

1536

8

به تعداد 303794زائر در استان ایلام خدمات درمانی تقدیم شده است

روزنامه کلید

95/9/7

350

6

تقدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

روزنامه عصر اقتصاد

95/9/7

3549

11

مجروحان حادثه تروریستی حله عراق در مراکز درمانی ایلام مداوا می شوند

روزنامه نسل فردا

95/9/7

5275

9

مداوای مجروحان حادثه تروریستی حله عراق در ایلام

هفته نامه پیغام ایلام

95/9/7

416

5

مجروحان حادثه تروریستی حله عراق در بیمارستان مهران تحت درمان قرار گرفتند

روزنامه جهان صنعت

-

3508

10

ترخیص و مداوای 8مجروح حادثه تروریستی حله عراق

روزنامه تعادل

95/9/13

700

11

ترخیص مجروحان حادثه حله عراق

هفته نامه اشاره

95/9/14

662

3

تقدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

روزنامه تجارت

95/9/14

909

10

به تعداد 303794زائر در استان ایلام خدمات درمانی تقدیم شده است

روزنامه فناوران

95/9/14

2656

6

بازدید رییس دانشگاه از محل استقرار بنیاد خیریه نورآوران سلامت در دشت عباس دهلران

روزنامه فناوران

95/9/15

2657

5

برگزاری جلسه هم اندیشی جشنواره فرهنگی کشور در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

هفته نامه سفیر ایلام

95/9/15

47

3

اولین گروه از مجروحان حادثه تروریستی شهر حله عراق در مهران بستری شدند

روزنامه صاحب قلم

95/9/18

3101

9

خدمت واقعی به مردم،رسالت اصلی حوزه سلامت استان است

روزنامه سایه

95/9/18

1085

8

یا ارسال پیامک از سلامت کالای ...TTAC.IR مردم از طریق سامانه

روزنامه صدای اصلاحات

95/9/18

145

6

خدمت واقعی به مردم،رسالت اصلی حوزه سلامت استان است

روزنامه اقتصاد پویا2

95/9/20

3444

11

تقدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

روزنامه تجارت

95/9/22

916

10

با تزریق آمپول آلتپلاز،ناتوانی های حسی حرکتی بیماران سکته ای بهبود می یابد

هفته نامه پیک ایلام

95/9/23

1107

-

مصرف قند و شکر در ایران بیش از اکثر کشورها و عامل بروز بیماری قلبی و عروقی است

هفته نامه خانواده زاگرس

95/9/23

8

8

90بیمار مبتلا به ایدز در استان ایلام شناسایی و تحت درمان قرار دارند

روزنامه فناوران

95/9/29

2669

6

جلسه هیأت امنا دانشگاه علوم پزشکی ایلام در وزارت بهداشت برگزار شد

روزنامه صدای اصلاحات

95/9/30

154

6

با تزریق آمپول آلتپلاز،ناتوانی های حسی حرکتی بیماران سکته ای بهبود می یابد


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام نشریه

فناوران

ئیسفا صاحب قلم کارون دنیای جوانان ایمن بیستون کلید عصراقتصاد نسل فردا پیغام ایلام جهان صنعت تعادل اشاره  تجارت  سفیر ایلام   سایه صدای اصلاحات  اقتصاد پویا2   پیک ایلام خانواده زاگرس 

تعداد خبر

4

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

                                                                                                                                                                                                    ذخیره جدول

                                                                  اخبار دانشگاه در نشریات دی 95

عنوان نشریه

تاریخ

شماره

صفحه

تیتر خبر

روزنامه فناوران

95/10/1

2671

4

شایسته ترین خدمات از سوی مردم استان ایلام به زائران اربعین حسینی تقدیم شد

روزنامه روزگار ما

95/10/1

46

11

افزایش 80درصدی اعتبارات دانشگاه در سال 96،در تمامی ادوار بی سابقه است

روزنامه اسرار

95/10/1

3272

7

افزایش اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی ایلام بی سابقه است

روزنامه عصراقتصاد

95/10/2

3566

5

تحقیق و پژوهش فلسفه اصلی کار دانشگاه ها است

روزنامه نسل فردا

95/10/4

5294

9

تحقیق و پژوهش فلسفه اصلی کار دانشگاههاست

هفته نامه ئیسفا

95/10/5

15

-

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی

روزنامه سایه

95/10/5

1098

5

تحقیق و پژوهش فلسفه اصلی کار دانشگاههاست

روزنامه فناوران

95/10/6

2674

6

تحقیق و پژوهش فلسفه اصلی کار دانشگاههاست

هفته نامه شهروند اقتصادی

95/10/7

10

2

اهدای عضو در ایلام مستلزم تغییر نگاه و باور مردم است

روزنامه دنیای جوانان

95/10/9

535

6

اهدای عضو در ایلام مستلزم تغییر نگاه و باور مردم است

روزنامه نسل فردا

95/10/9

5299

4

اهدای عضو در ایلام، مستلزم تغییر نگاه و باور مردم است

روزنامه عصراقتصاد

95/10/9

3572

5

اهدای عضو در ایلام مستلزم تغییر نگاه و باور مردم است

روزنامه راه مردم

95/10/13

2993

13

اجرای طرح نظام سلامت در 13کلینیک استان ایلام

روزنامه تفاهم

95/10/12

2987

10

ایلام، اولین استان کشور در زمینه پرداخت مطالبات به پزشکان

روزنامه روزگار ما

95/10/14

55

12

ایلام اولین استان کشور در زمینه پرداخت مطالبات به پزشکان است

روزنامه تجارت

95/10/15

935

10

ایلام اولین استان کشور در زمینه پرداخت مطالبات به پزشکان است

هفته نامه اشاره

95/10/18

666

2

ایلام اولین استان کشور در زمینه پرداخت مطالبات به پزشکان است

روزنامه تجارت

95/10/23

941

10

امسال 16واحد صنفی متخلف در ایلام پلمپ شدند

روزنامه کسب و کار

95/10/25

995

12

برگزاری جلسه هم اندیشی طرح محله مبارزه با مواد مخدر با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سپاه امیرالمومنین استان ایلام

روزنامه صدای ملت

95/10/26

788

6

برگزاری جلسه هم اندیشی طرح محله محور مبارزه با مواد مخدر با همکاری دانشگاه و سپاه

روزنامه روزگار ما

95/10/26

60

11

انجام عمل کم نظیر خارج کردن جسم خارجی از جمجمه در بیمارستان امام خمینی (ره)ایلام

روزنامه عصر ایرانیان

95/10/26

2073

6

ایلام اولین استان کشور در زمینه پرداخت مطالبات به پزشکان است

روزنامه سایه

95/10/26

1215

8

ایلام اولین استان کشور در زمینه پرداخت مطالبات به پزشکان است

روزنامه دنیای جوانان

95/10/27

549

-

دانشجوی ایلامی دختر برتر استان شد

روزنامه سایه

95/10/28

1117

8

آسیب های اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر است

روزنامه امین

95/10/28

4866

10

خارج کردن جسم خارجی از جمجمه در ایلام

روزنامه صدای ملت

95/10/29

79

5

علل انحراف در برنامه های دانشگاه علوم پزشکی ایلام بررسی میشود

روزنامه دنیای جوانان

95/10/29

551

6

جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد

روزنامه سایه

95/10/29

1118

7

استقبال مردم از طرح تحول بی نظیر است

روزنامه عصراقتصاد

95/10/30

3589

5

استقبال مردم از طرح تحول بی نظیر است


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام نشریه

فناوران

روزگار ما اسرار عصر اقتصاد نسل فردا ئیسفا سایه شهروند اقتصادی دنیای جوانان راه مردم تفاهم تجارت اشاره کسب و کار  صدای ملت   عصر ایرانیان امین 

تعداد خبر

2 2 1 3 1 1 4 1 3 1 1 2 1

                                                                                                                                                                                            ذخیره جدول

                                                             اخبار دانشگاه در نشریات بهمن 95

عنوان نشریه

تاریخ

شماره

صفحه

تیتر خبر

روزنامه صدای ملت

95/11/3

792

6

جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام یرگزار شد

روزنامه بیستون

95/11/3

1543

9

تحول در نظام سلامت،برنامه ای برای ارتقا شاخص های بخش بهداشت و درمان

روزنامه امین

95/11/4

4871

10

قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات تصاویر در بیمارستان های ایلام برای اولین بار در کشور راه اندازی شد

روزنامه اقتصاد پویا

95/11/4

3480

7

راه اندازی قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات تصاویر در بیمارستان های ایلام

روزنامه صدای ملت

95/11/5

93

6

استقبال مردم از طرح تحول نظام سلامت

روزنامه صدای اصلاحات

95/11/5

182

6

قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات تصاویر در بیمارستان های ایلام راه اندازی شد

روزنامه عصراقتصاد

95/11/7

3595

5

الگوهای غلط تغذیه ای عامل اصلی سرطان است

روزنامه روزگار ما

95/11/9

69

11

قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات تصاویر در بیمارستان های ایلام برای اولین بار در کشور راه اندازی شد

روزنامه صاحب قلم

95/11/10

3142

9

برگزاری جلسه هیات رییسه دانشگاه با محوریت پرداختی پرسنل و پزشکان

روزنامه صدای ملت

95/11/10

795

5

جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام یرگزار شد

روزنامه تجارت

95/11/10

955

10

قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات تصاویر در بیمارستان های ایلام برای اولین بار در کشور راه اندازی شد

روزنامه بشارت نو

95/11/11

1318

7

هفتاد و یکمین جلسه تحول سلامت در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

روزنامه کارون

95/11/11

3882

4

هفتاد و یکمین جلسه طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد

روزنامه سایه

95/11/11

1128

7

خدمت در عرصه بهداشت و درمان رسالتی ارزشمند و عظیم است

روزنامه صاحب قلم

95/11/12

3144

8

برگزاری جلسه شورای تامین بهداشت روان دانشجویان در دانشگاه

هفته نامه نجوا

95/11/14

623

1

راه اندازی قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات تصاویر در بیمارستان های ایلام برای اولین بار در کشور

هفته نامه طنین غرب

95/11/16

431

3

مدت زمان حضور نیروهای امدادی ایلام در حوادث کاهش می یابد

هفته نامه شهروند اقتصادی

95/11/17

12

3

برگزاری جلسه شورای تامین بهداشت روان دانشجویان در دانشگاه

روزنامه روزگار ما

95/11/18

76

12

15دستگاه آمبولانس مجهز به ناوگان درمانی ایلام افزوده شد

روزنامه دنیای جوانان

95/11/18

567

6

برگزاری جلسه شورای تامین بهداشت روان دانشجویان در دانشگاه

روزنامه تعادل

95/11/18

755

11

افزودن آمبولانس به ناوگان درمانی ایلام

هفته نامه سفیر ایلام

95/11/19

51

3

قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات تصاویر در بیمارستان های ایلام برای اولین بار در کشور راه اندازی شد

هفته نامه نوای وقت

95/11/19

399

5

15دستگاه آمبولانس مجهز به ناوگان درمانی ایلام افزوده شد

نشریه ایمن

95/11/19

67

-

برگزاری جلسه هیات رییسه دانشگاه با محوریت پرداختی پرسنل و پزشکان

نشریه ایمن

95/11/19

67

1

نشست خبری هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اصحاب رسانه به مناسبت دهه فجر

نشریه ایمن

95/11/19

-

8

مشکل کمبود پرستاری در مراکز درمانی ایلام رفع میشود

نشریه ایمن

95/11/19

67

-

تحویل 15 دستگاه آمبولانس مجهز به تخت آی سی یو به دانشگاه علوم پزشکی ایلام

هفته نامه کلهر

95/11/20

5380

2

طلب 12هزار میلیاردی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمه ها

هفته نامه عیلام خبر

95/11/20

508

2

استخدام پرستار در ایلام از اردیبهشت سال آینده

هفته نامه طنین غرب

95/11/21

432

4

مطالبه 900میلیارد ریالی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمه ها

روزنامه ابتکار

95/11/21

3642

6

مطالبه 900میلیارد ریالی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمه ها

ایلام فردا

95/11/21

333

4

استخدام پرستار در ایلام از اردیبهشت سال آینده

روزنامه دنیای جوانان

95/11/21

570

6

بیمه سلامت ایرانیان مطالبات دانشگاه علوم پزشکی را پرداخت نمیکند

روزنامه نسل فردا

95/11/21

5334

4

مطالبه 900میلیارد ریالی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمه ها

هفته نامه شهروند اقتصادی

95/11/23

13

4

قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات تصاویر در بیمارستان های ایلام برای اولین بار در کشور راه اندازی شد

هفته نامه ئیسفا

95/11/23

17

5

نشست خبری هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اصحاب رسانه به مناسبت دهه فجر

روزنامه تجارت

95/11/23

966

10

بیمه سلامت ایرانیان مطالبات دانشگاه علوم پزشکی را پرداخت نمیکند

روزنامه راه مردم

95/11/23

3020

13

مطالبه 900میلیارد ریالی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمه ها

هفته نامه نگاه

95/11/23

6

-

استخدام پرستار در ایلام از اردیبهشت سال آینده

روزنامه تفاهم

95/11/24

3022

10

رفع نیازهای درمانی استان ایلام با راه اندازی بیمارستان 374تختخوابی

روزنامه بیستون

95/11/24

1546

7

نشست خبری هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اصحاب رسانه به مناسبت دهه فجر

هفته نامه پیغام ایلام

95/11/24

421

1

رسانه ها همواره در راه اجرا و تحقق برنامه ها و اهداف حوزه سلامتاز هیچ تلاشی فروگذار نبوده اند

روزنامه بشارت نو

95/11/24

1330

7

نشست خبری هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اصحاب رسانه به مناسبت دهه فجر

روزنامه افکار

95/11/24

1873

6

تمام مناطق روستایی و شهری استان دارای پزشک خانواده هستند

روزنامه صاحب قلم

95/11/24

3154

9

هم اکنون تمام مناطق روستایی و شهری استان دارای پزشک خانواده هستند

روزنامه رسالت

95/11/24

8874

5

85درصد طرح پزشک خانواده در استان ایلام اجرایی شد

روزنامه روزگار ما

95/11/25

81

12

مطالبه 900میلیارد ریالی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمه ها

روزنامه عصرایرانیان

95/11/25

2098

9

نشست خبری هیئت رییسه دانشگاه با اصحاب رسانه به مناسبت دهه فجر

هفته نامه سفیر ایلام

95/11/26

52

2

طلب 100میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمه ها/دلیل گرانی برخی داروها چیست؟

هفته نامه پیک ایلام

95/11/26

1113

5

رضایت مردمی از طرح نظام سلامت به مدت 90درصد رسیده است

هفته نامه نوای وقت

95/11/26

40

6

برگزاری جلسه شورای تامین بهداشت روان دانشجویان در دانشگاه

روزنامه سایه

95/11/30

1144

7

موافقت وزیر بهداشت با خرید یک دستگاه آنژیوگرافی برای استان ایلام

روزنامه فناوران

95/11/30

2711

7

مطالبه 900میلیارد ریالی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمه ها

روزنامه عصرایرانیان

95/11/30

2102

9

موافقت با خرید یک دستگاه آنژیوگرافی برای استان ایلام

روزنامه روزگار ما

95/12/1

85

12

موافقت وزارت بهداشت با استقرار دستگاه آنژیوگرافی در مرکز استان

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام نشریه

صدای ملت

بیستون امین اقتصاد پویا صدای اصلاحات عصر اقتصاد روزگار ما صاحب قلم تجارت بشارت نو کارون سایه نجوا طنین غرب  شهروند اقتصادی دنیای جوانان  تعادل   سفیر ایلام نوای وقت   ایمن  کلهر

تعداد خبر

3

2 1 1 1 1 3 3 2 2 1 2 1

نام نشریه

عیلام خبر

ابتکار ایلام فردا نسل فردا ئیسفا راه مردم نگاه تفاهم پیغام ایلام افکار رسالت عصر ایرانیان فناوران 

تعداد خبر

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

 

                                                                                                                                                                                                     ذخیره جدول

                                                                           اخبار دانشگاه در نشریات اسفند 95

عنوان نشریه

تاریخ

شماره

صفحه

تیتر خبر

روزنامه بیستون

95/12/1

1547

8

موافقت وزیر بهداشت با خرید یک دستگاه آنژیوگرافی برای استان ایلام

روزنامه عصر رسانه

-

1891

7

بهره برداری از بیمارستان 374تختخوابی ایلام تا سال96

هفته نامه طنین غرب

-

433

3

خیرین به بیماران تالاسمی در ایلام کمک کنند

روزنامه صاحب قلم

95/12/2

3161

8

موافقت وزیر بهداشت با خرید یک دستگاه آنژیوگرافی برای استان ایلام

روزنامه همشهری

95/12/3

7045

3

افتتاح یک بیمارستان جدید در ایلام

روزنامه روزگار ما

95/12/3

87

12

افتتاح بیمارستان 370تختخوابی نیاز بیماران ایلام به مراکز درمانی خارج از استان را به صفر می رساند

روزنامه روزگار ما

95/12/4

88

12

خیرین به بیماران تالاسمی در ایلام کمک کنند

روزنامه عصرایرانیان

95/12/4

2106

9

خیرین به بیماران تالاسمی در ایلام کمک کنند

هفته نامه ئیسفا

95/12/9

18

2

وزیر بهداشت پنجشنبه هفته جاری به ایلام سفر میکند

هفته نامه پیغام ایلام

95/12/11

423

-

انجام 15 عمل جراحی رایگان چشم با حضور وزیر بهداشت در دشت عباس

روزنامه روزگار ما

95/12/11

93

12

دفاتر نهاد رهبری در دانشگاههای ایلام توانسته اند رسالت خود را به انجام برسانند

هفته نامه نگاه ایلام

95/12/14

7

-

چند طرح بهداشتی،درمانی و آموزشی در ایلام به بهره برداری رسید

روزنامه روزگار ما

95/12/14

94

11

خیرین به بیماران تالاسمی در ایلام کمک کنند

روزنامه اقتصاد پویا

95/12/14

3513

-

خیرین به بیماران تالاسمی در ایلام کمک کنند

روزنامه صاحب قلم

95/12/15

3171

8

مرکز جامع سلامت بخش سیوان با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد

روزنامه عصر ایرانیان

95/12/15

2114

9

انجام 15 عمل جراحی رایگان چشم با حضور وزیر بهداشت در دهلران

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام نشریه

بیستون

عصر رسانه طنین غرب صاحب قلم همشهری روزگار ما عصر ایرانیان ئیسفا پیغام ایلام نگاه ایلام اقتصاد پویا

تعداد خبر

1

1 1 2 1 4 2 1 1 1 1

                                                                                                                                                                                                   ذخیره جدول