طراحی سایت
مناقصات

نشریه

تاریخ

عنوان

اشاره

95/5/5

واگذاری داروخانه بخش بستری و سرپایی بیمارستان امام حسین(ع) مهران به صورت اجاره ای(ارائه خدمات شبانه روزی)

صاحب قلم

95/5/4

واگذاری داروخانه بخش بستری و سرپایی مرکز آموزشی،درمانی امام خمینی (ره)ایلام به صورت اجاره ای(ارائه خدمات به صورت شبانه روزی)

سفیر ایلام

95/4/22

1-لوازم اداری2-لوازم پزشکی3-ضایعات و آهن آلات4-لوازم داغی و خودرویی

نوای وقت

 

نگهداری تاسیسات و نظافت عمومی و تامین ناجی غریق استخر مجتمع ورزشی امام علی (ع)

هدف و اقتصاد

95/1/21

تعمیر و بهسازی اورژانس بیمارستان آیت اله طالقانی ایلام


 

جستجو