طراحی سایت
Enter Title

                                                                                                فروردین ماه 1395

 

                                                                      

پنجاه و هشتمین جلسه طرح تحول سلامت                 جلسه کمیته ورزش دانشگاه                  جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته سلامت            دیدار نوروزی با امام جمعه ایلام

 

 مشاهده تصاویر:  1      2        3                              مشاهده تصاویر:  1       2                              مشاهده تصاویر:  1      2                                   مشاهده تصاویر:  1       2      3

 

 

 

                                                                       

  دیدار نوروزی مدیر کل بازرسی استان                     عیادت رییس دانشگاه از دکتر پیمان                   کمیته هماهنگی برگزاری هفته سلامت            گرامیداشت روز زن با حضور مسئولان دانشگاه  

   با رییس دانشگاه                                                                                                                    با حضور نمایندگان ادارات 

 مشاهده تصاویر:   1        2                                       مشاهده تصاویر:  1          2                              مشاهده تصاویر:    1          2                         مشاهده تصاویر:    1            2

 

 

 

 ادامه تصاویر:  اردیبهشت ماه 95     خرداد ماه95       تیرماه 95                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                        

جستجو