شماره: 10569
1395/03/22
سال94 صددرصد دانشجویان متقاضی از خدمات خوابگاه بهره مند شدند
سال94 صددرصد دانشجویان متقاضی از خدمات خوابگاه بهره مند شدند

سرپرست اداره امور خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایلام در حاشیه جلسه شورای اسکان دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور معاون فرهنگی دانشجویی، مدیر دانشجویی و مسئولین کمیته انضباطی و اداره مشاوره معاونت و مدیر حراست پردیس مرکزی دانشگاه برگزار شد،گفت: در سال گذشته صددرصد دانشجویان غیر بومی متقاضی خوابگاه از خدمات خوابگاههای دانشجویی دانشگاه برخوردار شدند.

به گزارش خبرنگار وب دا، صحرا بیرامی در این رابطه اظهار کرد: بررسی وضعیت کمی و کیفی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه، تعیین شرایط و نحوه اسکان دانشجویان در ترم آینده و ارتقاء سطح کمی و کیفی وضعیت اسکان از جمله اهداف برگزاری این شورا بوده است. 
 
وی اضافه کرد: در این شورا اعضاء به بحث و تبادل نظر در خصوص شیوه های کیفیت بخشی به روند اسکان دانشجویان در ترم جدید پرداختند. 
 
سرپرست اداره امور خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: همچنین در این شورا با توافق اعضاء دستورالعمل ها و پارامترهای جدید برای ارتقاء کیفیت خدمات دهی در خوابگاه ها و نظارت مستمر و مستقیم و تامین امنیت و آرامش ساکنین خوابگاه های دانشجویی تنظیم شد که در اختیار مسئولین خوابگاهها قرار می گیرد.
 
 بیرامی ابراز داشت: در این جلسه بر افزایش تعامل و همکاری شورای انضباطی دانشگاه و اداره مشاوره با اداره امور خوابگاهها با هدف خدمات دهی بهینه به دانشجویان نیز تاکید شد.
 
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته صددرصد دانشجویان غیر بومی متقاضی خوابگاه از خدمات خوابگاههای دانشجویی دانشگاه برخوردار شدند.
 
حق انتشار محفوظ است ©