شماره: 1539
1391/12/17
اجرای طرح مدارس مروج سلامت تاثیرات مثبتی در سلامت دانش آموزان داشته است
اجرای طرح مدارس مروج سلامت تاثیرات مثبتی در سلامت دانش آموزان داشته است

 به گزارش خبرنگار وب دا از ایلام، مدیر گروه بهداشت جوانان، نوجوانان و مدارس معاونت بهداشتی استان ایلام گفت: مدارس مروج سلامت به منزله یک نظام برای ارتقای سلامت است که با مشارکت فعالانه اولیا، مربیان و دانش آموزان و با رویکرد توانمندسازی دانش آموزان در زمینه مراقبت از خود  و فرهنگ خودمراقبتی می باشد که منجر به افزایش ظرفیت ها و توانمندسازی مردم در مورد سالم زندگی کردن، سالم کار کردن و آموزش با کیفیت خواهد شد.

فریده محمدزاده به رسالت این برنامه اشاره کرد و تصریح نمود: مدیریت سلامت محور در زمینه ارایه خدمت به نوجوانان و جوانان در راستای ارتنقای کیفیت زندگی این گروه سنی با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه منطبق با فرهنگ جامعه و متناسب با جنسیت مورد نظر و مشارکت همه جانبه ایشان، رسالت مدارس مروج سلامت می باشد.
وی ادامه داد: وظیفه اصلی ما ارایه استانداردهایی است که در تعامل با همه نهادهای متولی این گروه به دست می آید و برای هماهنگ سازی خدمات قابل ارایه در نظام سلامت برای نوجوانان و جوانان به طور مستمر پایش خواهد شد.
محمدزاده گفت: در سال تحصیلی 91-90 طرح مدارس مروج سلامت در 200 مدرسه اجرا شده است و این مدارس تحت پوشش برنامه می باشند که برنامه مذکور تاثیرات مثبتی در سلامت دانش آموزان داشته است.
مدیر گروه بهداشت جوانان، نوجوانان و مدارس معاونت بهداشتی استان ایلام در رابطه با هدف کلی و مهم این برنامه گفت: از طریق استقرار نظام مدارس مروج سلامت می توان به ترویج مفاهیم ارتقای سلامت در بین دانش آموزان پرداخت.
 

حق انتشار محفوظ است ©