شماره: 22324
1397/12/25
ارائه خدمات پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهران به ادارات سطح شهرستان
ارائه خدمات پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهران به ادارات سطح شهرستان

 

 تیم پزشکی سلامت این شبکه در اداره امور مالیاتی و همچنین نمایندگی شرکت سایپا در مهران و چکاب کارکنان این ادارات حضور یافت.

 

بنابر اعلام روابط عمومی شبکه بهداشت مهران با دستور ریاست شبکه بهداشت و درمان مهران دکتر افشین پورمنتی؛ تیم سلامت این شبکه طرح حفظ سلامت کارکنان تمامی ادارات را در سال آینده در دستور کار خود قرار داد.

حق انتشار محفوظ است ©