شماره: 23496
1398/03/22
کارگاه آموزشی شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار در ایلام برگزار شد
کارگاه آموزشی شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار در ایلام برگزار شد

 

 

کارگاه آموزشی حذف جیوه در محیط کار، شناسایی،ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار به صورت ویدیو کنفرانس جهت کلیه کارشناسان بهداشت حرفه ای شهرستانها در مرکز بهداشت استان ایلام برگزار شد.

 

خانم مهندس علائی نژاد رئیس گروه سلامت کار استان پس از بیان خیرمقدم و اهداف برنامه راههای شناسایی، ارزیابی و روشهای کنترلی عوامل زیان آور شغلی در محیط کار با تاکید بر حفاظت از شاغلین در معرض آلاینده های شیمیایی محیط کار جهت کلیه کارشناسان بهداشت حرفه ای شهرستانها را تشریح نمود.

 

در پایان پس از بحث و تبادل نظر و پاسخ به سوالات کارشناسان توسط خانم مهندس علائی نژاد،کارگاه خاتمه یافت.

حق انتشار محفوظ است ©