شماره: 24635
1398/06/31
سرپرست جدید بیمارستان امام حسین (ع) مهران معرفی شد
سرپرست جدید بیمارستان امام حسین (ع) مهران معرفی شد

 

در مراسمی با حضور دکتر نقدی مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی، خانم مهندس ایار مسئول امور آزمایشگاه استان و دکتر افشین پور منتی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهران و جمعی از پرسنل همکار، سرپرست بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان مهران معرفی شد.

در این مراسم از زحمات و تلاش های شبانه روزی سرپرست سابق بیمارستان "آقای عسکر گهرلو" تجلیل و قدردانی بعمل آمد و آقای "ایرج محمودی" به عنوان سرپرست بیمارستان این شهرستان معرفی گردید.

گفتنی است که دکتر نقدی به نمایندگی از رییس  دانشگاه ضمن تقدیر از زحمات آقای گهرلو سرپرست سابق بیمارستان، برای مهندس محمودی به عنوان سرپرست جدید بیمارستان امام حسین(ع) آرزوی توفیق روزافزون و تلاش و خدمت صادقانه در راه خدمت به مردم مسئلت نمود.

حق انتشار محفوظ است ©