شماره: 27850
1399/01/06
استمرار گشت های گروه بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان درّه شهر در چهارم و پنجم فروردین
 استمرار گشت های گروه بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان درّه شهر در چهارم و پنجم فروردین🔶 پیرامون برنامه ملّی بسیج مقابله محیطی با ویروس کووید ۱۹(کرونا ویروس) اقدامات ذیل توسط کارشناسان شبکه بهداشت و درمان درّه شهر با مدیریت سرکار خانم مهندس شکری صورت گرفت.

🔸تعداد بازدید مراکز و اماکن عمومی: ٢۰ مورد بازرسی شد.

🔸تعداد افراد آموزش دیده: ۲۵ نفر آموزش داده شد.
 
🔸تعداد پمفلت توزیع شده: ۲ عدد.

🔸تعداد تراکت توزیع شده: ۵ عدد.

🔸کار با دستگاه پرتابل: ۱۰ مورد که مطلوب بودن.

🔸تعداد کُلر سنجی : ۳ مورد همگی مطلوب بودن.

🔸گندزدایی سطوح منازل: ۱ مورد.

🔸مواد گندزدایی تحویل خانوارها جهت گندزدایی: ۱ کیلو گرم.

🔸شکایات مردمی: ۳ مورد شکایات مردمی که دو مورد به صورت تلفنی حل شد و یک مورد در دست اقدام جهت پیگیری لازم.

🔸تعداد کدورت سنجی: ۳ مورد که مطلوب بودن.

🔸جمع آوری مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته: ۳۰/۶۰۰ کیلو گرم ثبت و ضبط شد.

🔸 گندزدایی سطوح و محوطه ادارات و اماکن عمومی، که شامل پمپ بنزین ها و گازها، بانک ها، پایانه های مسافر بری، پارک ایثار گران و دو خیابان از محله کوی ایثار گران، آمبولانس های شهرداری، کشتارگاه ها و سرویس های بهداشتی عمومی سطح شهر.
حق انتشار محفوظ است ©