شماره: 27853
1399/01/07
عملکرد مبارزه با کرونا ویروس شبکه بهداشت و درمان دهلران در ششم فروردین


❇آماده سازی نقاهتگاه دهلران با همکاری فرماندهی سپاه ناحیه ، جهت قرنطینه شدن بیماران بهبود یافته کرونا (ترخیص شده از بیمارستان شهدا دهلران ).
❇ بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و جمع آوری ۱۵ کیلوگرم مواد غذایی .
❇ نظارت بر گندزدایی سطح خیابانهای شهر توسط کارشناس بهداشت محیط .
❇ بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی شهر پهله و جمع آوری۵ کیلو گرم مواد غذایی .
❇ گشت مشترک کارشناس بهداشت ، رئیس شبکه دامپزشکی، نماینده تعزیرات،از مراکز فروش مواد غذایی (قصابی، مرغ فروشی، ماهی فروشی،)وفروشگاه های بزرگ شهر دهلران .
❇ گندزدایی سطح خیابانهای روستای پتک دیناروند .
❇نصب بیلبورد آموزش پیشگیری از ابتلا به کرونا ویژه عید نوروز .
❇توزیع ملزومات بهداشتی در سطح مراکز و خانه های بهداشت( ارسال تب سنج و...) .
❇پیگیری بیماران و اطرافیان .
❇ارسال نمونه موارد مشکوک به استان .
❇ارائه مراقبت های مستمر بیماری در اورژانس بیمارستان و مرکز ۱۶ ساعته .
❇توزیع ۱۰۰ عدد پوستر آموزشی .
❇تعداد ۳۶ بازدید از سطح شهر دهلران و جمع آوری ۱۹ کیلوگرم مواد غذایی .
❇ پیگیر ی ۵ مورد شکوائیه مردمی .
❇ ۶ مورد کلرسنجی آب .
❇ ۳ مورد نمونه برداری آب .
❇ ارائه آموزش به گروههای پرخطر از مورخ ۹۹/۱/۱لغایت ۹۹/۱/۶
مادران باردار: 173نفر
سالمندان: 354 نفر
کودکان:213 نفر
میانسالان:1621 نفر
جوانان:427 نفر
حق انتشار محفوظ است ©