شماره: 31406
1399/09/01
جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونا در شهرستان هلیلان برگزار شد
جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونا در شهرستان هلیلان برگزار شدجلسه ستاد مقابله با کرونای به ریاست سعید شهبازی فرماندار و با حضور فاطمه کریمی مدیریت شبکه بهداشت و درمان و دیگر اعضای این ستاد با هدف هماهنگی در خصوص کنترل بیماری کووید 19 در سطح شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
سعید شهبازی فرماندار شهرستان هلیلان اظهارداشت: با توجه به اینکه وضعیت شیوع کرونا در شهرستان هلیلان زرد میباشد کلیه مصوبات ستاد در شهرستان اجرایی و محدودیت گروههای شغلی 4 عملی شود- مراسمات ترحیم و عروسی و دورهمی ها در شهرستان همچنان از مهمترین عوامل شیوع کرونا میباشد که در محدود کردن یا ممنوع کردن این مراسمات به کمک سایر دستگاهها اقدامات بازدارنده ای صورت گرفته است .
فاطمه کریمی نیز در این جلسه ضمن پیگیری اجرای مصوبات جلسه قبل و تشکر از نیروی انتظامی و مدیران شهرستان بخاطر همکاری در رعایت پروتکل های بهداشتی بیان داشت:ارزیابی رعایت شیوه نامه های بهداشتی بصورت گشتهای مشترک نظارتی بصورت مستمر در سطح شهرستان انجام می گردد و این نظارتها تشدید خواهد شد.
در پایان جلسه ضمن تبادل نظرات و پیشنهادات اعضای ستاد مواردی از مطروحات مصوب گردید..
حق انتشار محفوظ است ©