شماره: 35467
1400/06/23
بازدید مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه از بیمارستان امام حسین(ع) مهران
بازدید مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه از بیمارستان امام حسین(ع) مهران

دکتر صیدی مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه از بخشهای مختلف بیمارستان امام حسین(ع) مهران بازدید نمود و در بازدیدی ۲ ساعته؛ از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات درمانی به بیماران بستری قرار گرفت.

در این بازدید دکتر صیدی از نحوه درمان و مراقبت بیماران خصوصاً بیماران بستری در بخش کرونا ابراز رضایتمندی نمود و از عملکرد تیم تنفسی بیمارستان بعنوان یکی از حلقه های اصلی در مراقبت بیماران کوید ۱۹ اعلام رضایت داشته و خواستار تداوم این خدمات دهی مناسب شد.

در این بازدید که ریاست، حراست و مترون بیمارستان نیز حضور داشتند، مهندس ایرج محمودی رئیس بیمارستان ضمن قدردانی از حضور مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه به ارائه گزارشی از وضعیت بیمارستان خصوصا در موضوع کرونا پرداخت.

وی همچنین از مساعدتهای ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر کریمیان در تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان تقدیر و تشکر نمود و خواستار مساعدت بیشتر دانشگاه در تامین اقلام دارویی و سایر تجهیزات مورد نیاز بیمارستان گردید.
حق انتشار محفوظ است ©