شماره: 35468
1400/06/23
گشت مشترک کارشناسان صمت و بهداشت محیط مرکز بهداشت ایلام برگزار شد
 گشت مشترک کارشناسان صمت و بهداشت محیط مرکز بهداشت ایلام برگزار شد

در راستای نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در آرایشگاههای زنانه؛ گشت مشترکی با حضور کارشناسان صمت وبهداشت محیط مرکز بهداشت ایلام برگزار شد.
در این گشت مشترک ضمن بازدید از ۱۲ مورد از آرایشگاهها در خصوص رعایت پروتکل ها تذکرات و آموزش های لازم به متصدیان ارائه گردید.
همچنین کارشناسان بهداشت محیط ایلام ضمن اقدام به پلمب یک آموزشگاه کلاس تقویتی به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی؛ بر دفن بهداشتی چند مورد فوتی کرونایی در آرامستان بهشت رضا نظارت نمودند.
حق انتشار محفوظ است ©