شماره: 35487
1400/06/23
انتقال بیمار توسط هواپیمای سازمان اورژانس کشور در ایلام
انتقال بیمار توسط هواپیمای سازمان اورژانس کشور در ایلام🔹 به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ ایلام، جوان ۲۸ ساله ایلامی که هفته گذشته بر اثر انفجار گاز منزل مسکونی دچار ۶۰ درصد سوختگی شده بود، عصر امروز با پیگیری و هماهنگی های اورژانس هوایی استان با سازمان اورژانس کشور، جهت ادامه درمان توسط هواپیمای این سازمان به تهران منتقل گردید.

🔹 تشکر ویژه از دکتر سرور رییس اورژانس هوایی کشور و همچنین آقایان قادری و دکتر معتمدی تیم پزشکی اورژانس تهران.
حق انتشار محفوظ است ©