شماره: 6837
1394/01/27
کسب رتبه دوم دانشگاه در خصوص برگزاری کارگاههای آموزش تب مالت
کسب رتبه دوم دانشگاه در خصوص برگزاری کارگاههای آموزش تب مالت

 طبق گفته دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام زمینه برگزاری کارگاههای آموزش تب مالت و ارائه آموزش به مردم، پس از دانشگاه علوم پزشکی کاشان رتبه دوم را در بین دانشگاههای اصفهان، کاشان، شیراز، جهرم، فسا، خوزستان، بوشهر، بهبهان، آبادان، لارستان، دزفول و گراش بدست آورده است.

 

 به گزارش خبرنگار وب دا، در طی متنی دکتر گویا گفته است: با توجه به اهمیت بیماری تب مالت و موارد افزایش آن در کشور و برنامه ریزی های انجام شده به منظور ارتقاء آگاهی جامعه، از دانشگاههای علوم پزشکی که در شهرستان کاشان در مهرماه 1393 دوره آموزشی تب مالت گذرانده اند، شامل اصفهان، کاشان، شیراز، جهرم، فسا، خوزستان، ایلام، بهبهان، آبادان، لارستان، دزفول و گراش بیشترین نفرات آموزش دیده مربوط به دو دانشگاه علوم پزشکی ایلام و کاشان می باشد که توانسته اند جلسات آموزشی را طی 5 ماه برای جامعه برگزار کنند.

 

وی در ادامه این تقدیر نامه بیان داشته است: لذا دانشگاه علوم پزشکی ایلام پس از کاشان با برگزاری تعداد 150 کارگاه آموزشی در سطح دانشگاه و جامعه با آموزش تعداد 2985 نفر پس از دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مقام دوم از نظر تعداد تشکیل کارگاه و آموزش مردم در جامعه قرار گرفته است.
 
حق انتشار محفوظ است ©