X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 مرداد 1395
طرح ارتقاء امنیت غذایی در شهرستان ایلام در حال اجرا است

  طرح ارتقاء امنیت غذایی در شهرستان ایلام در حال اجرا است

امتیاز: Article Rating

به گزارش خبرنگار وب دا، عبدالرضا عزیزی در این رابطه اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح ارتقاء امنیت غذایی در شهرستان ایلام، بیش از ۲۳بازرس بهداشت محیط در قالب ۹ گروه بازرسی ازبیش از ۱۰ فروشگاه مواد غذایی شهر ایلام بازدید نمودند.

 

وی ادامه داد: در این برنامه با تلاش و اهتمام ویژه نیروهای خدوم و تلاشگر بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ایلام بیش از ۳۸۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته جمع آوری گردید.

 

مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ایلام تصریح کرد: دراجرای گشتهای مشترک طرح ارتقا امنیت غذایی در شهرستان ایلام با مشارکت شعبه سیار تعزیرات حکومتی ایلام ،بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ،سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین دامپزشکی فروشگاه های مواد غذایی در سطح شهرستان ایلام در جهت ارتقاء امنیت غذایی و تامین سلامت مردم طی روزهای آینده نیز مورد بازرسی قرار می گیرد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • طرح ارتقاء امنیت غذایی در شهرستان ایلام در حال اجرا است
  • طرح ارتقاء امنیت غذایی در شهرستان ایلام در حال اجرا است
  • طرح ارتقاء امنیت غذایی در شهرستان ایلام در حال اجرا است
  • طرح ارتقاء امنیت غذایی در شهرستان ایلام در حال اجرا است
ثبت امتیاز
آذر 1399 (32)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)