X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 17 دی 1391
مواد غذایی خام مانند شیر و فرآورده های شیری حتماً بسته بندی شده باشند

  مواد غذایی خام مانند شیر و فرآورده های شیری حتماً بسته بندی شده باشند

امتیاز: Article Rating

دکتر رسول دشتی دقت در شیوه بسته بندی موادغذایی را مهم دانست و تصریح نمود: هنگام خرید مواد غذایی خصوصاً موادغذایی خام مانند شیر و فرآورده های آن باید به بسته بندی آنها توجه کرد و همچنین دارای تاریخ مصرف و مهر استاندارد باشند.
دکتر دشتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در هنگام خرید موادغذایی بسته بندی شده نیز حتماً به پروانه ساخت و تاریخ تولید و انقضا دقت بیشتری شود و از خرید موادغذایی فاقد این موارد جداً خودداری شود.
وی اضافه کرد: موادغذایی باید در زمان خرید مطابق توصیه های برچسب کالا نگهداری شده باشند، بطور مثال اگر روی بطری روغن نوشته شده است دور از نور خورشید نگهداری شود در زمان خرید دقت شود بطری در شرایطی به دور از نور خورشد قرار داده شود.
دکتر دشتی در پایان سخنان خود تأکید نمود دقت بیشتر بر شیوه نگهداری و خرید موادغذایی ضامن سلامت بیشتر خانواده ها و جامعه است و رعایت نکات ایمنی و بهداشت موادغذایی بسیار مهم است. 

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • مواد غذایی خام مانند شیر و فرآورده های شیری حتماً بسته بندی شده باشند
ثبت امتیاز
مرداد 1399 (170)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)