X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 18 دی 1391
برگزاری کارگاه مقابله با استرس و راهکارهای مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  برگزاری کارگاه مقابله با استرس و راهکارهای مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating

سعداله دارابی ادامه داد: کارگاه مقابله با استرس به همت واحد مشاره دانشجویی برگزار شد و کارشناسان این واحد با مراجعه به خوابگاهها، دانشجویان را با شیوه های مقابله با استرس امتحان آشنا کردند.
وی به موضوعات و مباحث مطرح شده در کارگاه اشاره کرد و تصریح نمود: در این کارگاه موضوعاتی شامل معرفی استرس و روش های مقابله با آن، نقش مثبت و منفی استرس در عملکرد تحصیلی دانشجویان، شیوه های صحیح مطالعه و روش های مطالعه عمیق، راهکارهای یادگیری مناسب دروس و ... مطرح شد.
دارابی در پایان به محل های برگزاری کارگاه اشاره کرد و گفت: این کارگاه در خوابگاه های دخترانه عفاف، کوثر و حضرت زینب و خوابگاه های پسرانه بوستان 1 و 2 برگزار گردید که با استقبال دانشجویان روبرو شد.
 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه مقابله با استرس و راهکارهای مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ثبت امتیاز
مرداد 1399 (99)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)