X

اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 17 اسفند 1391
شناخت افکار عمومی نقش بسیار زیادی در فرآیند فرهنگ‌سازی دارد

  شناخت افکار عمومی نقش بسیار زیادی در فرآیند فرهنگ‌سازی دارد

امتیاز: Article Rating

دکتر آرش جعفری زاده در ادامه تصریح نمود: ایجاد زمینه های شکوفایی توانمندی های علمی و حرفه ای با استفاده از فرهنگ سازی، نهادینه کردن آموزه های دینی و مباحث فرهنگی  ارتباط مستقیم دارد.
وی تاکید کرد: توسعه عمیق و پایدار منوط به وجود زیرساخت های مناسب تعلیم و تربیت و گسترش مباحث فرهنگی در میان تمام اقشار خصوصاً جوانان و دانشجویان است
مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  خاطر نشان نمود: یکی از رسالت های خطیر دانشگاه علوم پزشکی ایلام ارتقاء سطح مسائل فرهنگی دانشجویان است چرا که این رسالت با حیات و زندگی دانشجویان در آینده در ارتباط است.
دکتر جعفری زاده ابراز داشت: روابط عمومی می‌تواند از طریق تدوین و اجرای برنامه‌های مفصل و سازماندهی شده به اطلاع‌رسانی وسیع برای ترویج و تبلیغ فرهنگ صحیح فردی و اجتماعی در ابعاد گوناگون آن بپردازد و با تعمیم و تعمیق‌سازی و به اصطلاح جا انداختن رفتارها و الگوهای مناسب رفتاری به مقوله فرهنگ‌سازی دست زند.
وی یادآور شد تبلیغ، ترویج، اطلاع‌رسانی، آموزش، اقناع، زمینه‌سازی و فضاسازی، روش‌ها و راهبردهایی است که به عنوان وظایف و کارکردهای روابط عمومی در فرآیند فرهنگ‌سازی نقش مؤثری دارند و مجموعه کارکنان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  آمادگی خود را در راستای کمک به تحقق اهداف فرهنگی در دانشگاه اعلام می نمایند.
 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • شناخت افکار عمومی نقش بسیار زیادی در فرآیند فرهنگ‌سازی دارد
ثبت امتیاز
تیر 1399 (171)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)