X

اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 17 اسفند 1391
کمیته مدارس مروج سلامت استان در مرکز بهداشت استان تشکیل شد

  کمیته مدارس مروج سلامت استان در مرکز بهداشت استان تشکیل شد

امتیاز: Article Rating

در این جلسه که در محل مرکز بهداشت استان تشکیل گردید، جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه های مرتبط از جمله آموزش و پرورش، تربیت بدنی، شهرداری، نوسازی مدارس، نماینده راهور و مرکز بهداشت استان حضور داشتند.
حاضرین در جلسه پیرامون نحوه تداوم و ارتقا سطح کمی و کیفی برنامه مدارس مروج سلامت به بحث و تبادل نظر، و به تشریح نقاط ضعف و قوت برنامه پرداختند.
قابل ذکر است که شرکت کنندگان در این جلسه به ترسیم دورنمای مدارس مروج سلامت پرداختند.
یکی از مهم ترین ابعادی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت، آموزش سلامت در مدارس بود، برنامه مدارس مروج سلامت ابزار مناسبی برای یافتن اولویت ها، تثبیت برنامه ها و تامین منابع کافی برای برنامه های نوجوانان، جوانان و مدارس می باشد.
 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کمیته مدارس مروج سلامت استان در مرکز بهداشت استان تشکیل شد
ثبت امتیاز
تیر 1399 (171)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)