X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 01 بهمن 1396
جلسه کمیته ارزشیابی بستر اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار در دانشگاه برگزار شد

  جلسه کمیته ارزشیابی بستر اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار در دانشگاه برگزار شد

امتیاز: Article Rating

 

جلسه کمیته ارزشیابی بستر اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار دانشگاه، با حضور اعضای این کمیته در سالن مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تشکیل جلسه داد.


به گزارش خبرنگار وب دا، در این جلسه که به ریاست دکتر مصیب مظفری برگزار شد، پیرامون چک لیست اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار در مراکز درمانی که از قبل توسط اعضاء مورد نقد و اصلاح قرار گرفته بود، نکاتی توسط اعضای این کمیته بیان شد.


همچنین در پایان اعضاء چک لیست مربوطه را از لحاظ معیارها و بندهای آن مورد تایید قرار دادند و مقرر شد که به مدت ده روز اعضای این کمیته برای هرکدام از بندهای مطرح شده، مصداق تعریف نمایند.


گفتنی است این کمیته با حضور آقایان دکتر عیوضی، بسطامی نژاد، آزادی و خانمها دکتر غضنفری، ملکی، شوهانی و سهرابی برگزار گردیده است.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه کمیته ارزشیابی بستر اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار در دانشگاه برگزار شد
ثبت امتیاز
بهمن 1399 (11)
دی 1399 (187)
آذر 1399 (285)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)