X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 بهمن 1396
دیدار قائم مقام رییس دانشگاه درامورمشارکتهای اجتماعی با مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایلام

  دیدار قائم مقام رییس دانشگاه درامورمشارکتهای اجتماعی با مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایلام

امتیاز: Article Rating

 

قائم مقام رییس دانشگاه درامورمشارکتهای اجتماعی با مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایلام دیدار و گفتگو نمود.


به گزارش خبرنگار وب دا، دکتر محمدرضا صیدی قائم مقام رییس دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعی با محمد رضا نجفي شعاع به مدیر شعب بانک مذکور به منظور تسريع در روندانعقاد تفاهم نامه فی مابین معاونت اجتماعی و بانک قرض الحسنه مهرایران دیدار و گفتگو نمود.


گفتنی است هدف از انعقاد این تفاهم نامه اعطای تسهیلات باسود ۴درصدبه بیماران کم بضاعت و مشارکت در توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی بوده است.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • دیدار قائم مقام رییس دانشگاه درامورمشارکتهای اجتماعی با مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایلام
ثبت امتیاز
مرداد 1399 (170)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)